Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 1012
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Miroššay Andrej
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Miroššayová Elena
(PhDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Mišíková Silvia
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Miškovský Pavol
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Aktuálny | Úplný
Mitaľ Ondrej
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny | Úplný
Mitríková Barbara
(Mgr.)
Lektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Mitro Peter
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Mižáková Štefánia
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Mock Andrej
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Mojžiš Ján
(prof., MVDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Mojžišová Gabriela
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Molčan Michal
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Molčányiová Angela
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Molitoris Peter
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny | Úplný
Molnár Peter
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Moravská Monika
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Morochovič Radoslav
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Morovská Turoňová Andrea
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Moščovič Matej
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Mrazková Jana
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Muchová Tatiana
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 LF Aktuálny | Úplný
Murín Pavel
(RNDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Murín Pavol
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Murínová Lenka
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Naďová Zuzana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Nagy Vincent
(prof., MUDr., PhD., MPH)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Nagyová Mária
(Mgr.)
Lektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Nagyová Zuzana
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Nagyová Zuzana
(Mgr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Nagyová Alena
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Nagyová Vladimíra
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Nemčíková Marta
(Mgr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Nerantzakis Ingrid
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Nestorová-Dická Janetta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Nezkusilová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Nezník Peter
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Nosáľ Martin
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Novotný Martin
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Novotný Ladislav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Novotný Róbert
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Obšitošová Ingrid Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Ohlasová Jana
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Olexa Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Ondová Perla
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Ondrová Drahomíra
(doc., PhDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny | Úplný
Onufrák Alexander
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Opiela Miroslav
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Oravcová Silvia
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Oravcová Katarína
(Mgr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Orenčák Michal
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
«« 1 6 10 11 12 13 14 15 16 21 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.