Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 894
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Pavliková Bimbová Zuzana
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Pavliuk-Karachevtseva Andriana Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Pčolinská Lenka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny | Úplný
Pedowski Piotr
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Pekár Martin
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Pella Daniel
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Pella Jozef
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Perečinský Slavomír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Peregrim Igor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Petijová Linda
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Petrášová Darina
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Petrášová Miroslava
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Petrášová Adriána
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 LF Aktuálny | Úplný
Petríková Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Petrová Lenka
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Petruľová Veronika
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Petruňová Helena
(PhDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Piknová Mária
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Pipová Natália
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Pisarčík Peter
(RNDr.PhDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Pisarčíková Mária
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Ploščica Miroslav
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Pobeha Ján
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Pobeha Pavol
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Podhradský Juraj
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Polan Peter
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Polanová Miriam
(MUDr., MPH, PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Popovič Adrián
(JUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Popovičová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Potočňák Ivan
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Pristaš Peter
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Puchalová Ingrid
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Pundová Lýdia
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Pyndus Tetyana
(doc., CSc.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Rabajdová Miroslava
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Rácz Oliver
(doc., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Ráczová Beáta
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Radoňak Jozef
(prof., MUDr., CSc., MPH)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Rajnič Alojz
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Rajničová Nagyová Iveta
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Raková Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Raschmanová Natália
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Rašiová Mária
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Regináčová Nikola
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Reiffová Katarína
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Richnavský Ján
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Rimárová Kvetoslava
(doc., MUDr., CSc., mim. prof.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Riznič Marcel
(MDDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Románová Anna
(JUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Romža Sergej
(doc., JUDr., PhD., mim. profesor)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
«« 1 5 10 11 12 13 14 15 16 18 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.