Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 3089
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Ficek Andrej
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Ficová Svetlana
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Figulová Andrea
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny | Úplný
Fila Roman
(Mgr., PhD.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Fila Marek
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Fillo Juraj
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Filo Július
(Dr. h. c, ThDr.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave EBF Aktuálny | Úplný
Filo Juraj
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Filo Ján
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Filo Martin
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Filová Barbora
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Filová Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Filová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Findor Andrej
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny | Úplný
Fiolková Katarína
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Fľaková Renáta
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Follrichová Mária
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Foltán Tomáš
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Foltánová Tatiana
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Foltánová Eva
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Foltín Martin
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Foríšek Michal
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Forman Vladimír
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Frajková Žofia
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Franeková Mária
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Franková Petra
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Frankovský Ján
(Mgr.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Fraňová Soňa
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Fratričová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny | Úplný
Frecer Vladimír
(doc., Ing., DrSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Freel Lenka
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Frič Pavol
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny | Úplný
Fridrichová Jana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Frištáková Martina
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Fröhlich Róbert
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Fronc Gašpar
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave RCBF Aktuálny | Úplný
Ftáčnik Milan
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Fuchsová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Fulková Emília
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave RCBF Aktuálny | Úplný
Fulmeková Magdaléna
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Fülöpová Marta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Fulová Miriam
(MUDr. Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Furda Róbert
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny | Úplný
Furdová Alena
(prof., MUDr. PhDr., PhD., MPH)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Füzéková Kristína
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Gaál Kovalčíková Alexandra
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Gaálová Barbora
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Gabániová Darina
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Gabonová Eva
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Gábor Martin
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
«« 1 10 11 12 13 14 15 16 32 47 62 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.