Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 671
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
SZABÓOVÁ Agáta
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
SZABÓOVÁ Eva
(PhDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
SZABOVÁ Michaela
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
SZABOVÁ Elena
(RNDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
SZARVASOVÁ Zuzana
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
SZEKYOVÁ Dagmar
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
SZÉP Zoltán
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
SZOKOLAYOVÁ Jana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti výskum. pracovníka mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
ŠAGÁT Michal
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠAGÁT Tibor
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠAGÁTOVÁ Andrea
(Doc., Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FVZ Aktuálny | Úplný
ŠANDOROVÁ Monika
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠARAYOVÁ Veronika
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠARMÍROVÁ Soňa
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠEBO Roman
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠEBOVÁ Irina
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
ŠEFRÁNEK Vladimír
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Šibal Marek
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
ŠIDLO Jozef
(Doc., MUDr., PhD., MPH)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
ŠIDLOVÁ Henrieta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠIMKO Peter
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠIMKO Kristián
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
ŠIMKO Juraj
(Doc., MUDr., RNDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠIMKOVÁ Iveta
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠIMONČÍKOVÁ Adriana
(Mgr.)
Lektor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
ŠIROLOVÁ Katarína
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠKRIEČKOVÁ Elena
(PharmDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠKRIPEKOVÁ Andrea
(MUDr.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Šonkoľová Dagmar
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
ŠOVČÍKOVÁ Eva
(Doc., PhDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠTEFÍKOVÁ Kornélia
(MUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠTELZER Martin
(PhDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠTENCL Ján
(Prof., MUDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠTENCLOVÁ Ľubomíra
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠTEŇO Andrej
(Doc., MUDr., PhD., MPH)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Štípalová Oľga
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
ŠTRBOVÁ Lujza
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠUBOVÁ Margaréta
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠULAJ Ján
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
ŠUPÍNOVÁ Mária
(Doc., PhDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
ŠUPLER Marek
(MUDr., MPH)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ŠUSTROVÁ Mária
(Prof., MUDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
TAKÁCSOVÁ Melinda
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
TAKÁCSOVÁ Emöke
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
TAKÁČOVÁ Mária
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Tauferová Anna
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Ťažký Boris
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Tereňová Martina
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Thonhauser Róbert
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
TIHÁNYI Juraj
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 09.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.