Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 668
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Smelý Igor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Smoľák Radoslav
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Smoláková Viera
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Smolková Romana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Sojka Ladislav
(doc., Ing., CSc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Solár Vladimír
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Solárová Antónia
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Sontagová Jarmila
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Sošková Jana
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Souček Jakub
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Součková Marta
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Stanislavová Zuzana
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Straková Zuzana
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Strečko Vladimír
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Stubler Claudia
(Mag.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Studenčan Martin
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Suhányi Ladislav
(doc., Ing., PhD., MBA)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Suhányiová Alžbeta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Sucharek Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Suvák Vladislav
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Svatová Magdaléna
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Svetozarovová Nella
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Sýkora Andrej
(RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Székely Gabriel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Szigeti Balázs
(Mgr., Ph.D.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Szili Katalin
(Dr. habi, PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Šafin Ján
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny Úplný
Šak Štefan
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny Úplný
Šalamon Ivan
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Šambronská Kristína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Šantová Tatiana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Ščigulinská Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Šebeň Vladimír
(Dr. h. c, PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Šebeňová Iveta
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Šenková Anna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Šepeľáková Lucia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Šimčík Ľubomír
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Šimčík Daniel
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Šimčíková Edita
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Šip Maroš
(ThDr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny Úplný
Širá Elena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Škrečková Gabriela
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Šlosár Dušan
(doc., JUDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove 2 FF Aktuálny Úplný
Šofranková Beáta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Šoltés Jaroslav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Šoltés Radovan
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny Úplný
Šoltésová Katarína
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Štalmachová Viera
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Štefanko Rastislav
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Štefko Róbert
(prof., Ing., Ph.D.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Smelý Igor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Smoľák Radoslav
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Smoláková Viera
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Smolková Romana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Sojka Ladislav
(doc., Ing., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Solár Vladimír
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Solárová Antónia
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Sontagová Jarmila
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Sošková Jana
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Souček Jakub
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Součková Marta
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Stanislavová Zuzana
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Straková Zuzana
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Strečko Vladimír
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Stubler Claudia
(Mag.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Studenčan Martin
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Suhányi Ladislav
(doc., Ing., PhD., MBA)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Suhányiová Alžbeta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Sucharek Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Suvák Vladislav
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Svatová Magdaléna
(PhDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Svetozarovová Nella
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Sýkora Andrej
(RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Székely Gabriel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Szigeti Balázs
(Mgr., Ph.D.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Szili Katalin
(Dr. habi, PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Šafin Ján
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PBF
Šak Štefan
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PBF
Šalamon Ivan
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Šambronská Kristína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Šantová Tatiana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Ščigulinská Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Šebeň Vladimír
(Dr. h. c, PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Šebeňová Iveta
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Šenková Anna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Šepeľáková Lucia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Šimčík Ľubomír
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Šimčík Daniel
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Šimčíková Edita
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Šip Maroš
(ThDr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PBF
Širá Elena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Škrečková Gabriela
(PhDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Šlosár Dušan
(doc., JUDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove 2
FF
Šofranková Beáta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Šoltés Jaroslav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Šoltés Radovan
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
GKTF
Šoltésová Katarína
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Štalmachová Viera
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Štefanko Rastislav
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Štefko Róbert
(prof., Ing., Ph.D.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.