Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 668
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Smelý Igor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Smoľák Radoslav
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Smoláková Viera
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Smolková Romana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Sojka Ladislav
(doc., Ing., CSc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Solár Vladimír
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Solárová Antónia
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Sontagová Jarmila
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Sošková Jana
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Souček Jakub
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Součková Marta
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Stanislavová Zuzana
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Straková Zuzana
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Strečko Vladimír
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Stubler Claudia
(Mag.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Studenčan Martin
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Suhányi Ladislav
(doc., Ing., PhD., MBA)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Suhányiová Alžbeta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Sucharek Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Suvák Vladislav
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Svatová Magdaléna
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Svetozarovová Nella
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Sýkora Andrej
(RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Székely Gabriel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Szigeti Balázs
(Mgr., Ph.D.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Szili Katalin
(Dr. habi, PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Šafin Ján
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
Šak Štefan
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
Šalamon Ivan
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Šambronská Kristína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Šantová Tatiana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Ščigulinská Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Šebeň Vladimír
(Dr. h. c, PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Šebeňová Iveta
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Šenková Anna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Šepeľáková Lucia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Šimčík Ľubomír
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Šimčík Daniel
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Šimčíková Edita
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Šip Maroš
(ThDr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
Širá Elena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Škrečková Gabriela
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Šlosár Dušan
(doc., JUDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove 2 FF Aktuálny | Úplný
Šofranková Beáta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Šoltés Radovan
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Šoltés Jaroslav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Šoltésová Katarína
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Štalmachová Viera
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Štefanko Rastislav
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Štefko Róbert
(prof., Ing., Ph.D.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.