Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 680
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Prokešová Jana
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
PROVAZNÍKOVÁ Zuzana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PRUŽINEC Peter
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PUCHERTOVÁ Magdaléna
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PUŠKÁČOVÁ Judita
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rabina Erzsébet
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
RÁDIKOVÁ Žofia
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
RAJNOHOVÁ Eva
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
RAKÚS Tomáš
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
RAPČÍKOVÁ Tatiana
(Doc., PhDr.,Mgr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Raticová Daniela
(PharmDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
RAUSOVÁ Katarína
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
RECHTORÍKOVÁ Veronika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
REMKOVÁ Anna
(prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
RENNEROVÁ Zuzana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
REPKOVÁ Adriana
(Doc., PhDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
REPTOVÁ Adriana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
RIEČANSKÝ Igor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
RIEDEL Rudolf
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Rigóová Ružena
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
RICHTEROVÁ Denisa
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
ROLLEROVÁ Eva
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
ROTTKOVÁ Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
ROVNÁ Elena
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rozim Róbert
(PaedDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FZ Aktuálny | Úplný
RUSŇÁK Igor
(Doc., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rusnáková Viera
(prof., MUDr., CSc., MBA)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FVZ Aktuálny | Úplný
Rybanská Miroslava
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
RYBÁR Ivan
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
RYBÁROVÁ Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Sabaková Denisa
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
SABOLOVÁ Lujza
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
SEDLÁK Ivan
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Seman Milan
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
SIČÁK Marián
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
SIHELSKÁ Dana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
SKLADANÝ Ľubomír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Sklenárová Monika
(PhDr., MHA)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
SKOKAN František
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
SKRAKOVÁ Marcela
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Sládek Viliam
(Mgr., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Slaninková Eva
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
SLEZÁKOVÁ Zuzana
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FOZOŠ Aktuálny | Úplný
SLOBODOVÁ Lucia
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
SLOBODOVÁ Ľubica
(PharmDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
SMETANOVÁ Viera
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
SNITKOVÁ Mária
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
SOLOVIČ Ivan
(Doc., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
SORŠÁKOVÁ TRNOVSKÁ Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Sotáková Beáta
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.