Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 899
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Merjavá Veronika
(Ing.)
Lektor Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Mésároš Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Mészáros Alexander
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Mičko Ján
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Mičko Milan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Mičková Vladislava
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Mihaľák Michal
(Ing. arch.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Mihalčinová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Mihalík Ján
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Mihaliková Mária
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Mihok Jozef
(prof., Dr. h. c. Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Michaeli Linus
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Michaleková Lucia
(Ing.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Michalik Peter
(doc., Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIP)
Docent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Michalíková Monika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Michalko Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Mikloš Vojtech
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Mikolášová Anna
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Miková Ľubica
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Mikula Branko
(Mgr.)
Asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Mikušová Nikoleta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Milkovič Ondrej
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Mirdala Rajmund
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Miškufová Andrea
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Mitaľ Dušan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Mitaľ Gerhard
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Mitaľová Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Mixtaj Ladislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Mižáková Jana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Modrák Vladimír
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Moflárová Eva
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Mojsejová Alena
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Mojžišová Andrea
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Molčíková Soňa
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Molnár Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Molnár Vieroslav
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Molnárová Monika
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Molokáč Mário
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Monka Peter Pavol
(prof., Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIP)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Monková Katarína
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Moravec Marek
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Moucha Václav
(doc., Ing., CSc.)
Docent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Mrázková Silvia
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Mražíková Anna
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Mudarri Tawfik
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Murčinková Zuzana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Murin Michal
(prof., MgA. Ing., ArtD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach 2 FU Aktuálny | Úplný
Murín Peter
(Mgr.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Myšková Helena
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Nagy Richard
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
«« 1 5 8 9 10 11 12 13 14 18 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.