Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 904
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Mazurová Helena
(PhDr. JUDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny Úplný
Medveď Dávid
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny Úplný
Medveď Dušan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Medviď Jevgenij
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Megyeši Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny Úplný
Melko Jaroslav
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny Úplný
Melníková Lucia
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny Úplný
Merjavá Veronika
(Ing.)
Lektor Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny Úplný
Mésároš Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny Úplný
Mészáros Alexander
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Mičko Ján
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny Úplný
Mičko Milan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny Úplný
Mičková Vladislava
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny Úplný
Mihaľák Michal
(Ing. arch.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny Úplný
Mihalčinová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny Úplný
Mihalík Ján
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Mihaliková Mária
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny Úplný
Mihaľová Alena
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny Úplný
Mihok Jozef
(prof., Dr. h. c. Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny Úplný
Michaeli Linus
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Michaleková Lucia
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny Úplný
Michalik Peter
(doc., Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIP)
Docent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny Úplný
Michalíková Monika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny Úplný
Michalko Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Mikloš Vojtech
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny Úplný
Mikolášová Anna
(PhDr.)
Lektor Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny Úplný
Miková Ľubica
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny Úplný
Mikušová Nikoleta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Mirdala Rajmund
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny Úplný
Miškufová Andrea
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny Úplný
Mitaľ Dušan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny Úplný
Mitaľ Gerhard
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny Úplný
Mitaľová Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny Úplný
Mixtaj Ladislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Mižáková Jana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny Úplný
Modrák Vladimír
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny Úplný
Moflárová Eva
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny Úplný
Mojsejová Alena
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny Úplný
Mojžišová Andrea
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Molčíková Soňa
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Molnár Vieroslav
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny Úplný
Molnár Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Molnárová Monika
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Molokáč Mário
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Monka Peter Pavol
(prof., Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIP)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny Úplný
Monková Katarína
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny Úplný
Moravec Marek
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny Úplný
Moucha Václav
(doc., Ing., CSc.)
Docent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny Úplný
Mražíková Anna
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny Úplný
Mudarri Tawfik
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Mazurová Helena
(PhDr. JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
Medveď Dávid
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FMMR
Medveď Dušan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Medviď Jevgenij
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Megyeši Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FU
Melko Jaroslav
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SjF
Melníková Lucia
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
LetF
Merjavá Veronika
(Ing.)
Lektor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SvF
Mésároš Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SvF
Mészáros Alexander
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Mičko Ján
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
Mičko Milan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FVT
Mičková Vladislava
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FMMR
Mihaľák Michal
(Ing. arch.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FU
Mihalčinová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
Mihalík Ján
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Mihaliková Mária
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FMMR
Mihaľová Alena
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
Mihok Jozef
(prof., Dr. h. c. Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SjF
Michaeli Linus
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Michaleková Lucia
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
Michalik Peter
(doc., Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIP)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FVT
Michalíková Monika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SjF
Michalko Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Mikloš Vojtech
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FMMR
Mikolášová Anna
(PhDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
LetF
Miková Ľubica
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SjF
Mikušová Nikoleta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Mirdala Rajmund
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
EkF
Miškufová Andrea
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FMMR
Mitaľ Dušan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FVT
Mitaľ Gerhard
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SjF
Mitaľová Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FVT
Mixtaj Ladislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Mižáková Jana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FVT
Modrák Vladimír
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FVT
Moflárová Eva
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FU
Mojsejová Alena
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
EkF
Mojžišová Andrea
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Molčíková Soňa
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Molnár Vieroslav
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FVT
Molnár Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Molnárová Monika
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Molokáč Mário
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Monka Peter Pavol
(prof., Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIP)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FVT
Monková Katarína
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FVT
Moravec Marek
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SjF
Moucha Václav
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
LetF
Mražíková Anna
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FMMR
Mudarri Tawfik
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.