Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 680
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
OKŠA Adrián
(Doc., MUDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
OLEÁROVÁ Anna
(PharmDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
OLTMAN Marián
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Onderčanin Milan
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Ondrejková Veronika
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
ONDREJKOVIČOVÁ Alena
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ONDRIAŠOVÁ Mária
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Opálená Zuzana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Oravec Tomáš
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Ordódyová Andrea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Otrubová Oľga
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
OZOGÁNYOVÁ Magda
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
PACÁK Jozef
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PADYŠÁKOVÁ Hana
(Doc., PhDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
PALENČÁR Drahomír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Pántik Július
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Parigalová Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
PASTOREK Jaromír
(prof., RNDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
PATAYOVÁ Henrieta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PAUL HRABOVSKÁ Anna
(doc., PharmDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Paulíková Marcela
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
PAULÍNY Matúš
(MUDr., PhD.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
PAVLÍKOVÁ Daniela
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Pehaničová Paulína
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
PECHAN Juraj
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Pecho František
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Pekaríková Iveta
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
PENESOVÁ Adela
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PERĎOCHOVÁ Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Petríková Júlia
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
PIECKOVÁ Elena
(Doc., Ing., PhD., MPH)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
PIJÁK Michal
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PINĎÁK Daniel
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PIOVARČI Andrej
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PIOVARČI Dalibor
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Pisárová Iveta
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
PLANK Karol
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Pniak Tomáš
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Pobijaková Margita
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
PODOBA Ján
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PODRACKÁ Ľudmila
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
POHANKA Vladimír
(Doc., MUDr., PhD., MPH)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
POKORNÁ Edita
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
POLÁKOVÁ Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Poljak Valášková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FOZOŠ Aktuálny | Úplný
POPELKA Vladimír
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
POPELKOVÁ Marta
(Doc., PhDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
PORUBENOVÁ Anna
(MUDr., MPH)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
POSPIŠILOVÁ Michaela
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PRÍBOJOVÁ Jana
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.