Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 671
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
PATAYOVÁ Henrieta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PAUL HRABOVSKÁ Anna
(doc., PharmDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Paulíková Marcela
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
PAULÍNY Matúš
(MUDr., PhD.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
PAVLÍKOVÁ Daniela
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PECHAN Juraj
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PECHO František
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PENESOVÁ Adela
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Peprný Mirko
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
PERĎOCHOVÁ Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Petrovičová Jarmila
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
PIECKOVÁ Elena
(Doc., Ing., PhD., MPH)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
PIJÁK Michal
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Piňáková Zuzana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
PINĎÁK Daniel
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PIOVARČI Andrej
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PIOVARČI Dalibor
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Pisárová Iveta
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Piterková Gabriela
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
PIVÁČKOVÁ Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
PLANK Karol
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PODOBA Ján
(Doc., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PODRACKÁ Ľudmila
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
POHANKA Vladimír
(Doc., MUDr., PhD., MPH)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
POKORNÁ Edita
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Pokošová Janka
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
POLÁKOVÁ Marta
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
POLÁKOVÁ Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
POPELKA Vladimír
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Popelková Marta
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
PORUBENOVÁ Anna
(MUDr., MPH)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
POSPIŠILOVÁ Michaela
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PRÍBOJOVÁ Jana
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
PROKEŠOVÁ Jana
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
PROVAZNÍKOVÁ Zuzana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PRUŽINEC Peter
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PUCHERTOVÁ Magdaléna
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Pupiš Martin
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FZ Aktuálny | Úplný
PUŠKÁČOVÁ Judita
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Račáková Martina
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
RÁDIKOVÁ Žofia
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
RAJNOHOVÁ Eva
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
RAKÚS Tomáš
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
RAPČÍKOVÁ Tatiana
(Doc., Mgr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Raticová Daniela
(PharmDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
RAUSOVÁ Katarína
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
RECHTORÍKOVÁ Veronika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
REMKOVÁ Anna
(prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
RENNEROVÁ Zuzana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
REPKOVÁ Adriana
(Doc., PhDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 09.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.