Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 688
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
NIKŠ Milan
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
NOGEOVÁ Adriana
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
NOVÁKOVÁ Andrea
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
NOVOTNÁ Tatiana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
NUTTEROVÁ Ingrid
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Obrtancová Eva
(RNDr., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Očenášová Janette
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
OFUKANÁ Alena
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
OCHABA Róbert
(Doc., PhDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FVZ Aktuálny Úplný
OKŠA Adrián
(Doc., MUDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
OLEÁROVÁ Anna
(PharmDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
OLTMAN Marián
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Onderčanin Milan
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Ondrejková Veronika
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
ONDREJKOVIČOVÁ Alena
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
ONDRIAŠOVÁ Mária
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Opálená Zuzana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Oravec Tomáš
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Ordódyová Andrea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Otrubová Oľga
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
OZOGÁNYOVÁ Magda
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
PACÁK Jozef
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
PADYŠÁKOVÁ Hana
(Doc., PhDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
PALENČÁR Drahomír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Pančušková Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Pántik Július
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Parigalová Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
PASTOREK Jaromír
(prof., RNDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Pašková Juliana
(MUDr., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
PATAYOVÁ Henrieta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
PAUL HRABOVSKÁ Anna
(doc., PharmDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
PAULÍKOVÁ Marcela
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
PAULÍNY Matúš
(MUDr., PhD.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
PAVLÍKOVÁ Daniela
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
PECHAN Juraj
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Pekaríková Iveta
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
PENESOVÁ Adela
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
PERĎOCHOVÁ Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Petríková Júlia
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
PETROVIČOVÁ Jarmila
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
PIECKOVÁ Elena
(Doc., Ing., PhD., MPH)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
PIJÁK Michal
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
PINĎÁK Daniel
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
PIOVARČI Andrej
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Pisárová Iveta
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
PLANK Karol
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Pniak Tomáš
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
PODOBA Ján
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
PODRACKÁ Ľudmila
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
POHANKA Vladimír
(Doc., MUDr., PhD., MPH)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
NIKŠ Milan
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
NOGEOVÁ Adriana
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
NOVÁKOVÁ Andrea
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
NOVOTNÁ Tatiana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
NUTTEROVÁ Ingrid
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Obrtancová Eva
(RNDr., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Očenášová Janette
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
OFUKANÁ Alena
(Mgr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
OCHABA Róbert
(Doc., PhDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
FVZ
OKŠA Adrián
(Doc., MUDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
OLEÁROVÁ Anna
(PharmDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
OLTMAN Marián
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Onderčanin Milan
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Ondrejková Veronika
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
ONDREJKOVIČOVÁ Alena
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
ONDRIAŠOVÁ Mária
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Opálená Zuzana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Oravec Tomáš
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Ordódyová Andrea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Otrubová Oľga
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
OZOGÁNYOVÁ Magda
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
PACÁK Jozef
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
PADYŠÁKOVÁ Hana
(Doc., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
PALENČÁR Drahomír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
Pančušková Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Pántik Július
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Parigalová Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
PASTOREK Jaromír
(prof., RNDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
Pašková Juliana
(MUDr., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
PATAYOVÁ Henrieta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
PAUL HRABOVSKÁ Anna
(doc., PharmDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
PAULÍKOVÁ Marcela
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
PAULÍNY Matúš
(MUDr., PhD.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
PAVLÍKOVÁ Daniela
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
PECHAN Juraj
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Pekaríková Iveta
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
PENESOVÁ Adela
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
PERĎOCHOVÁ Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Petríková Júlia
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
PETROVIČOVÁ Jarmila
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
PIECKOVÁ Elena
(Doc., Ing., PhD., MPH)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
PIJÁK Michal
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
PINĎÁK Daniel
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
PIOVARČI Andrej
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Pisárová Iveta
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
PLANK Karol
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Pniak Tomáš
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
PODOBA Ján
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
PODRACKÁ Ľudmila
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
POHANKA Vladimír
(Doc., MUDr., PhD., MPH)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 09.04.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.