Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 668
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Pakhomova Svitlana Mykolajivna
(prof., DrSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Paľa Gabriel
(doc., ThDr. Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Palenčár Marián
(doc., Mgr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Paločko Štefan
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Paračková Júlia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Paster Dmitrij
(Mgr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Pasternák Tomáš
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Pasternáková Lenka
(doc., PaedDr., PhD., MBA)
Docent Prešovská univerzita v Prešove 2 FHPV Aktuálny | Úplný
Paučír Ľubomír
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Pavelka Jozef
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Pavlič Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Pavlov Ivan
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove 3 FHPV Aktuálny | Úplný
Pavluvčíková Elena
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Pavúk Andrej
(doc., RNDr., CSc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Peknušiaková Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Perečinská Květoslava
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Peresta Yuriy
(prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Perič Tomáš
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Perovská Veronika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Petrasová Alica
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Petraško Ľudovít
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Petrejčíková Eva
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Petričko Daniel
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Petrík Lubomír
(doc., ThDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Petríková Martina
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Petríková Anna
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Petro Marek
(prof., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Petruška Igor
(RNDr., CSc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Pigulová Mária
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Pilko Ján
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
Pirohová Ivana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Pisio Marcel
(Mgr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Piskura Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Pivovarník Ján
(Ing. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Plišková Anna
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Podhájecká Mária
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Poklembová Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove 2 FF Aktuálny | Úplný
Polačková Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Poliaková Eva
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Pollák František
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove 2 FM Aktuálny | Úplný
Pollák Miroslav
(Mgr. RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Polohová Marta
(PaedDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Popovič Jurij
(ICDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Popovičová Mária
(CSc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Poráčová Janka
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Portik Milan
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Porubec Daniel
(PhDr. ThDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Pribulová Miroslava
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Prídavková Alena
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Pružinský Štefan
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.