Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 552
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Šimonek Jaromír
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Širka Ján
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Šlepecký Miloš
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Šolcová Lucia
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Špirko Dušan
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 FF Aktuálny | Úplný
Štefaňak Ondrej
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Štefančíková Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Šteiner Pavol
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Štrbák Marek
(Mgr. art., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 PdF Aktuálny | Úplný
Štrbák Pandiová Iveta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Štrbová Monika
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Štrbová Edita
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Štubňa Ján
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Štubňa Igor
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Štubňová Michaela
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Štúr Martin
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 FF Aktuálny | Úplný
Šutka Vladimír
(doc., PaedDr., CSc.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Švarbová Eva
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Švec Peter
(PaedDr., Ph.D.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Švecová Valéria
(doc., PhDr. PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Tandlich Tomáš
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Taneski Martina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Tardy Stéphane
(Mgr.)
Lektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Temiaková Dominika
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Teplan Dušan
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Timko Štefan
(Mgr. art., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Tirpák Ján
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Tirpáková Anna
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Tischler Ladislav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Toman Juraj
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Tomanová Júlia
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Tomková Viera
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Tomšik Robert
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Török Pavol
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 FSVZ Aktuálny | Úplný
Török Ľuboš
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Tóth Attila
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Tóth Anikó
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Trembošová Miroslava
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Trník Anton
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Tulis Filip
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Turčan Ciprian
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Turčáni Milan
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Tureková Ivana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Turzák Tomáš
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Turzáková Jana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Tvrdoň Miroslav
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Tyšš Igor
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Uhláriková Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Urbánek Tomáš
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Urbaníková Marta
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.