Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 894
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Kurjanová Lucia
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Kvaková Monika
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Kyseľ Marián
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lacko Marek
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lachváč Ľubomír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lachytová Lenka
(doc., PhDr. PaedDr., PhD., MBA)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny | Úplný
Lamačková Daniela
(JUDr.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Laputková Galina
(RNDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lazár Igor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lazúrová Ivica
(prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lazúrová Zora
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Legáth Ľubomír
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lengyel Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lepej Ján
(doc., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 LF Aktuálny | Úplný
Leško Norbert
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Leško Vladimír
(prof. h., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Lešková Andrea
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Lichner Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Linková Marcela
(MVDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lokša Peter
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Lovásová Květuše
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lovásová Eva
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lovaš Ladislav
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Lovašová Soňa
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 FF Aktuálny | Úplný
Lovayová Viera
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lučivjanská Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Lučivjanský Tomáš
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Lukáč Imrich
(doc., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lukáč Stanislav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Lukačínová Agnesa
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Lukán Norbert
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Ľuptáčik Peter
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Macejová Želmíra
(doc., MUDr., PhD., MPH, mim.prof.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Maceková Mária
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Macko Ján
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Madaras Tomáš
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Madarasová Gecková Andrea
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Madárová Ingrid
(Mgr. Ing., PhD.)
Lektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Magdoško Drahoslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Magsamen Kurt
(Mgr.)
Lektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Mach Peter
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Majerčák Tomáš
(JCLic. Judr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Majerčák Ivan
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Majerník Jaroslav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Majláth Igor
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Majláthová Viktória
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Maliničová Lenka
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Marcin Marián
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Marcinová Marta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Mareková Mária
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
«« 1 5 7 8 9 10 11 12 13 14 18 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.