Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 522
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Štěpánková Roberta
(doc., Ing. arch., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Švikruhová Petronela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Takáč Ivan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Tančin Vladimír
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Tančinová Dana
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Tárník Andrej
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Tátošová Lucia
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Timoracká Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Tkáč Zdenko
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Tkáčová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Tkáčová Gabriela
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Tobiašová Erika
(prof., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Tokárová Katarína
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Toman Róbert
(prof., Ing., Dr.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Tomáš Ján
(prof., Ing., CSc.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Tomka Marián
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Tóth Tomáš
(doc., RNDr. Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Tóth Marián
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Tóth František
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Tóth Attila
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Tóth Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Tóth Ladislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Tóthová Darina
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Tóthová Monika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Trakovická Anna
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Trebichalský Pavol
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Tulík Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Turčeková Natália
(prof.h.c.doc.Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Tvrdá Eva
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Týr Štefan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Urban Ľubomír
(PaedDr.)
Lektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Aktuálny Úplný
Urbánová Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Urbanovičová Oľga
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Urminská Jana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Urminská Dana
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Vacho Lukáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Valach Maroš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Valíček Jan
(doc., Ing., Ph.D.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 TechF Aktuálny Úplný
Valková Veronika
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Aktuálny Úplný
Valšíková-Frey Magdaléna
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Varga Ladislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Váryová Ivana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Vašíček Jaromír
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Vavríková Iveta
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Vavrišínová Klára
(doc., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Verešová Martina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Vietoris Vladimír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Virágh Roderik
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Vitázek Ivan
(doc., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Vitázková Božena
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Štěpánková Roberta
(doc., Ing. arch., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Švikruhová Petronela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Takáč Ivan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Tančin Vladimír
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Tančinová Dana
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Tárník Andrej
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Tátošová Lucia
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Timoracká Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Tkáč Zdenko
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Tkáčová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Tkáčová Gabriela
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Tobiašová Erika
(prof., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Tokárová Katarína
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Toman Róbert
(prof., Ing., Dr.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Tomáš Ján
(prof., Ing., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Tomka Marián
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Tóth Tomáš
(doc., RNDr. Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Tóth Marián
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Tóth František
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Tóth Attila
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Tóth Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Tóth Ladislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Tóthová Darina
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Tóthová Monika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Trakovická Anna
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Trebichalský Pavol
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Tulík Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Turčeková Natália
(prof.h.c.doc.Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Tvrdá Eva
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Týr Štefan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Urban Ľubomír
(PaedDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Urbánová Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Urbanovičová Oľga
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Urminská Jana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Urminská Dana
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Vacho Lukáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Valach Maroš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Valíček Jan
(doc., Ing., Ph.D.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2
TechF
Valková Veronika
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Valšíková-Frey Magdaléna
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Varga Ladislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Váryová Ivana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Vašíček Jaromír
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Vavríková Iveta
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Vavrišínová Klára
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Verešová Martina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Vietoris Vladimír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Virágh Roderik
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Vitázek Ivan
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Vitázková Božena
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 08.04.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.