Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 17
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Drotárová Jozefína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Hanák Michal
(PaedDr. Ing., Ph.D.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Havaj Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Jakabovič Štefan
(JUDr.)
Odborný asistent Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Jánošová Monika
(PhDr.)
Asistent Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Klimo Vladimír
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kováčová Lucia
(PhD., Ing.)
Odborný asistent Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Križovský Stanislav
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lošonczi Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Madej Juraj
(PaedDr. Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Mandelík Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Mašľan Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Mesároš Marián
(Prof., Ing., DrSc.)
Profesor Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Olejník František
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Palko Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Reitšpís Josef
(profesor, Ing., PhD.)
Profesor Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný
Vacková Martina
(Ing. PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Aktuálny | Úplný

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.02.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.