Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 34
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Čajka Peter
(doc., PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola Danubius 3 FVPaVS Aktuálny | Úplný
Čambáliková Monika
(prof., doktor filozofie, philosophiae doct)
Profesor Vysoká škola Danubius FVPaVS Aktuálny | Úplný
Dimová Natália
(MUDR)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola Danubius FPJJ Aktuálny | Úplný
Ďurčák Dušan
(ING)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola Danubius FPJJ Aktuálny | Úplný
Funta Rastislav
(DOC, JUDR, PHD. LL.M.)
Docent Vysoká škola Danubius FPJJ Aktuálny | Úplný
Gandžalová Daniela
(doc., JUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola Danubius 2 FPJJ Aktuálny | Úplný
Jenčo Eduard
(JUDR. ING, PHD MBA)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola Danubius FPJJ Aktuálny | Úplný
Klátik Jaroslav
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Vysoká škola Danubius 2 FPJJ Aktuálny | Úplný
Klokner Tomáš
(PHDR, PHD.)
Odborný asistent Vysoká škola Danubius FPJJ Aktuálny | Úplný
Koper Ján
(prof., PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola Danubius 3 FVPaVS Aktuálny | Úplný
Kováčik Branislav
(doc., PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola Danubius 3 FVPaVS Aktuálny | Úplný
Kováčová Natália
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola Danubius FVPaVS Aktuálny | Úplný
Kozoň Antonín
(DOC, PHDR, PHD)
Docent Vysoká škola Danubius FSŠ Aktuálny | Úplný
Králik Ján
(doc., Ing., CSc.)
Docent Vysoká škola Danubius 2 FVPaVS Aktuálny | Úplný
Králik Jozef
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Vysoká škola Danubius FPJJ Aktuálny | Úplný
Kulašiková Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola Danubius FVPaVS Aktuálny | Úplný
Kusin Vasko
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Vysoká škola Danubius 2 FSŠ Aktuálny | Úplný
Laščiaková Jana
(PHDR)
Asistent Vysoká škola Danubius FSŠ Aktuálny | Úplný
Malík Branislav
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Vysoká škola Danubius 2 FSŠ Aktuálny | Úplný
Mareková Hermína
(PHDR, PHD)
Odborný asistent Vysoká škola Danubius FSŠ Aktuálny | Úplný
Masár Dušan
(doc., PhD.)
Docent Vysoká škola Danubius 2 FVPaVS Aktuálny | Úplný
Matulay Stanislav
(DOC, PHDR, PHD)
Docent Vysoká škola Danubius FSŠ Aktuálny | Úplný
Mráz Stanislav
(prof., JUDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola Danubius 2 FPJJ Aktuálny | Úplný
Mühlpachr Pavel
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Vysoká škola Danubius FSŠ Aktuálny | Úplný
Ondria Peter
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Vysoká škola Danubius 2 FVPaVS Aktuálny | Úplný
Palinchak Mykola
(PROF)
Profesor Vysoká škola Danubius FVPaVS Aktuálny | Úplný
Peráček Tomáš
(doc., JUDr. PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola Danubius 2 FPJJ Aktuálny | Úplný
Plavčan Peter
(prof., Ing., CSc.)
Docent Vysoká škola Danubius 2 FVPaVS Aktuálny | Úplný
Podhorec Ivan
(doc., JUDr. PaedDr., PhD.)
Docent Vysoká škola Danubius FPJJ Aktuálny | Úplný
Reken Michal
(JUDR, PHD)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola Danubius FPJJ Aktuálny | Úplný
Reken Ján
(doc., JUDr., CSc.)
Docent Vysoká škola Danubius FPJJ Aktuálny | Úplný
Spuchľák Ľudovít
(PAEDR. THDR, PHD)
Odborný asistent Vysoká škola Danubius FSŠ Aktuálny | Úplný
Šebesta Matej
(JUDR.ING)
Odborný asistent Vysoká škola Danubius FSŠ Aktuálny | Úplný
Šebestová Petronela
(doktor filozofie, philosophiae doct)
Odborný asistent Vysoká škola Danubius FSŠ Aktuálny | Úplný

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.