Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 180
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Alabán František
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Antalík Imrich
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Árki Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Baffiová Sylvia
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Baka Patrik
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Balázs Pavol
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Baloghová Zuzana Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Baráthová Hajnalka
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Belkovics Anita
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Bencsik Andrea
(prof., CSc.)
Profesor Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Béresová Piroška
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Berta Tünde
(Mgr.)
Asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Bialová Edina
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Bíró Dániel
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Borbélyová Diana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Bukor József
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Csehiová Agáta
(doc., dr. univ., PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho 2 PdF Aktuálny | Úplný
Csehné Papp Imola
(Dr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Csiba Balázs
(Mgr.)
Asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Csiba Peter
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Czakóová Krisztina
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Czirfusz Attila
(doc., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Dibó Gábor
(PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Dinya László
(prof., Dr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Dobay Beáta
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Drahota-Szabó Erzsébet
(prof., PhD.)
Profesor Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Dudásová Elza
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Dudáš Tomáš
(doc., Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho 3 EkF Aktuálny | Úplný
Ďurdík Ladislav
(PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Fehér Lilla
(Mgr.)
Asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Fehér Zoltán
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Ficza Peter
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Filip Ferdinánd
(doc., RNDr., Ph.D.)
Docent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Gáspár Eszter
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Gergely Éva
(Dr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Gódány Zsuzsanna
(PhDr.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Görözdi Zsolt
(Mgr., Th. D.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Gubo Štefan
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Gyepes Róbert
(doc., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Győriová Baková Eva
(PaedDr.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Gyurián Norbert
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Halász Ivan
(doc., Dr., PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Halászová Anita
(PaedDr.)
Asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Hegedűs Ondrej
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Hevesi Andrej
(Mgr.)
Asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Horváth Kornélia
(Dr. habi, PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Horváth Kinga
(Dr. habi, PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Hugyivárová Magdaléna
(Ing.)
Asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Huszár Jozef
(doc., Ing., DrSc.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Huszka Péter
(Dr. habi)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 09.10.2018. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.