Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 688
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
ADAM Tomáš
(Prof., RNDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
ALÁČOVÁ Radka
(MVDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
Albertová Henrieta
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Ambruš Ondrej
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Ambrušová Katarína
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Andrejková Antónia
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Antl Adam
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Artemiou Panagiotis
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
AVDIČOVÁ Mária
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
BABICOVÁ Diana
(MDDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BABINCOVÁ Júlia
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
BAČOVÁ Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BACHRATÁ Zuzana
(PhDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
BAJANOVÁ Eva
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BAKO Jana
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Balátová Silvia
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
BALÁŽ Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
BALÁŽ Peter
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BALÁŽ Vladimír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
BALKOVÁ Lucia
(MUDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BALOGH Vladimír
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BALOGOVÁ Eva
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Balogová Soňa
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
BANGHA Ondrej
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Banyáková Eva
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
BARANČOKOVÁ Magdaléna
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Baranová Katarína
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Barczi Tomáš
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Bariak Vincent
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
BARINKA Jozef
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Barlogová Miroslava
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
BAROŇÁKOVÁ Anastázia
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bartalosová Anita
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
BARTOŠOVÁ Jarmila
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BARTUŠOVÁ Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
BASHIR GÉČOVÁ Vladimíra
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bátora Igor
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Bátorová Angelika
(prof., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
BÁTOVSKÝ Marián
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bečka Ondrej
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
BELAY Girma
(MVDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Belejíková Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Belička Pavel
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Beličková Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
BEŇAČKA Milan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Beňadik Juraj
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Beňadiková Daniela
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
BENČAT Marián
(Doc., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Benčová Darina
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Benej Roman
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
ADAM Tomáš
(Prof., RNDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
ALÁČOVÁ Radka
(MVDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
Albertová Henrieta
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Ambruš Ondrej
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Ambrušová Katarína
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Andrejková Antónia
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Antl Adam
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Artemiou Panagiotis
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
AVDIČOVÁ Mária
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
BABICOVÁ Diana
(MDDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BABINCOVÁ Júlia
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
BAČOVÁ Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BACHRATÁ Zuzana
(PhDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
BAJANOVÁ Eva
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BAKO Jana
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Balátová Silvia
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
BALÁŽ Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
BALÁŽ Peter
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BALÁŽ Vladimír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
BALKOVÁ Lucia
(MUDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BALOGH Vladimír
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BALOGOVÁ Eva
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Balogová Soňa
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
BANGHA Ondrej
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Banyáková Eva
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
BARANČOKOVÁ Magdaléna
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Baranová Katarína
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Barczi Tomáš
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
Bariak Vincent
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
BARINKA Jozef
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Barlogová Miroslava
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
BAROŇÁKOVÁ Anastázia
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Bartalosová Anita
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
BARTOŠOVÁ Jarmila
(Mgr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BARTUŠOVÁ Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
BASHIR GÉČOVÁ Vladimíra
(Mgr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Bátora Igor
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
Bátorová Angelika
(prof., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
BÁTOVSKÝ Marián
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Bečka Ondrej
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
BELAY Girma
(MVDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Belejíková Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Belička Pavel
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Beličková Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
BEŇAČKA Milan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Beňadik Juraj
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Beňadiková Daniela
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
BENČAT Marián
(Doc., MUDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Benčová Darina
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Benej Roman
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.