Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 403
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Adámek René
(prof., MgA.)
Profesor Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Adamko Rastislav
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Akimjak Amantius
(prof., ThDr. PhDr., PhD.)
Profesor Katolícka univerzita v Ružomberku TF Aktuálny | Úplný
Almašiová Angela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Andrási Imrich
(Ing. Mgr.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku FZ Aktuálny | Úplný
Aštaryová Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku FZ Aktuálny | Úplný
Babic Marek
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Katolícka univerzita v Ružomberku FF Aktuálny | Úplný
Babják Anton
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku TF Aktuálny | Úplný
Baláková Dana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Katolícka univerzita v Ružomberku FF Aktuálny | Úplný
Baláž Michal
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku 2 PdF Aktuálny | Úplný
Balážová Mária
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Balentová Viera
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Katolícka univerzita v Ružomberku TF Aktuálny | Úplný
Baňas Ján
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku FF Aktuálny | Úplný
Baňasová Daniela
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Katolícka univerzita v Ružomberku TF Aktuálny | Úplný
Barborík Vladimír
(Mgr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Katolícka univerzita v Ružomberku FF Aktuálny | Úplný
Bednáriková Janka
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Bella Pavel
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Bella Stanislav
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Bellová Slavomíra
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Bellová Renáta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Bench Olga
(prof., PhD.)
Profesor Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Benyak Jozef
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Bereta Martin
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Katolícka univerzita v Ružomberku FZ Aktuálny | Úplný
Biarincová Patricia
(PaedDr. Mgr. art., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Biarinec Rastislav
(prof., PaedDr., ArtD.)
Profesor Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Bieľak Jozef
(prof., PaedDr. THDr., PhD.)
Docent Katolícka univerzita v Ružomberku TF Aktuálny | Úplný
Billich Martin
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Birtus Miloš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku 2 PdF Aktuálny | Úplný
Bištiaková Oľga
(PhDr.)
Asistent Katolícka univerzita v Ružomberku FZ Aktuálny | Úplný
Blahútová Dana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Blahutová Anna
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Katolícka univerzita v Ružomberku 2 PdF Aktuálny | Úplný
Brčiaková Zuzana
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Bublinec Eduard
(prof., Ing., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Bučková Jaroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Budaj Pavol
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Budayová Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku TF Aktuálny | Úplný
Bursová Janka
(doc., PhDr., PhD., MBA)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku TF Aktuálny | Úplný
Bžoch Adam
(prof., CSc.)
Profesor Katolícka univerzita v Ružomberku FF Aktuálny | Úplný
Ceľuch Peter
(Mgr.)
Asistent Katolícka univerzita v Ružomberku TF Aktuálny | Úplný
Csachová Lucia
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Culková Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Čajka Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Čarnogurský Karol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Čech Juraj
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Čermák Ivo
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Katolícka univerzita v Ružomberku FF Aktuálny | Úplný
Černák Igor
(doc., Ing., PhD.)
Docent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Česáková Helena
(MUDr.)
Asistent Katolícka univerzita v Ružomberku FZ Aktuálny | Úplný
Čief Rastislav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku PdF Aktuálny | Úplný
Dan Jiři
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Katolícka univerzita v Ružomberku FF Aktuálny | Úplný
Danihel Libor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku FZ Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 09.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.