Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 194
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Afsharimani Nasima Sadat
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Augustín Jozef
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Bakošová Dana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Balla Jiří
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny Úplný
Barényi Igor
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny Úplný
Bartošová Lenka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny Úplný
Bielik Ján
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Bilan Yuriy
(doc., Ph.D.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Bobkowska Michaela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Bojda Marek
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Božeková Slavomíra
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Breznická Alena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny Úplný
Bučková Ľudmila
(MUDr., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Bučková Soňa
(PhDr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Buran Vladimír
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Burian Alexandru
(prof., Dr.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Bušša Marián
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Bystrický Branislav
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Centový Richard
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Cibulka Viliam
(doc., Ing., CSc.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny Úplný
Cimprichová Andrea
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Čelko Juraj
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Černický Miroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Ďatelová Alžbeta
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Dereka Tetiana
(doc., Mgr., CSc.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Dubec Andrej
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Eckert Maroš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny Úplný
Fašanok Miroslav
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Feriancová Andrea
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Franko Peter
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Gajdošová Monika
(Mgr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Galusek Dušan
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Galusková Dagmar
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Gerlichová Katarína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Gonzáles Castillo Eduin Ivan
(PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Grabczak Pavel
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Grenčíková Adriana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Grmanová Eva
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Gullerová Monika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Habánik Jozef
(doc., Ing., PhD.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Havierniková Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Heneková Katarína
(JUDr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Hollá Viera
(Ing. MPH.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Holomek Jaroslav
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Horská Kristína
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Hrivík Pavol
(doc., Ing., CSc.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Hruška Branislav
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Hrušková Mária
(RNDr., PhD., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Hujová Miroslava
(Ing., Ph.D.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Chovancová Nataša
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Afsharimani Nasima Sadat
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Augustín Jozef
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Bakošová Dana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Balla Jiří
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT
Barényi Igor
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT
Bartošová Lenka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT
Bielik Ján
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Bilan Yuriy
(doc., Ph.D.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Bobkowska Michaela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Bojda Marek
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Božeková Slavomíra
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Breznická Alena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT
Bučková Ľudmila
(MUDr., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Bučková Soňa
(PhDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Buran Vladimír
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Burian Alexandru
(prof., Dr.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Bušša Marián
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Bystrický Branislav
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Centový Richard
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Cibulka Viliam
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT
Cimprichová Andrea
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Čelko Juraj
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Černický Miroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Ďatelová Alžbeta
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Dereka Tetiana
(doc., Mgr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Dubec Andrej
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Eckert Maroš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT
Fašanok Miroslav
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Feriancová Andrea
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Franko Peter
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Gajdošová Monika
(Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Galusek Dušan
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Galusková Dagmar
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Gerlichová Katarína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Gonzáles Castillo Eduin Ivan
(PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Grabczak Pavel
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Grenčíková Adriana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Grmanová Eva
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Gullerová Monika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Habánik Jozef
(doc., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Havierniková Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Heneková Katarína
(JUDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Hollá Viera
(Ing. MPH.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Holomek Jaroslav
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Horská Kristína
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Hrivík Pavol
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Hruška Branislav
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Hrušková Mária
(RNDr., PhD., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Hujová Miroslava
(Ing., Ph.D.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Chovancová Nataša
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 16.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.