Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 161
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Adamove Ján
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
Arendárik Matej
(MgA., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Babiak Michal
(doc., PhDr.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 FDU Aktuálny | Úplný
Bakoš Oliver
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 FDU Aktuálny | Úplný
Balázs Štefan
(doc., akad. mal., ArtD.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
Benca Igor
(doc., akad. mal.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
Biľová Lucia
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Blahová Eva
(prof.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Bosáková Žofia
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
Bouřová Zuzana
(doc., Mgr., Ph.D., ArtD.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Brezánska Erika
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Brna Stanislav
(Mgr.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
Brooš Miroslav
(prof., akad. mal.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
Brun Róbert
(doc., akad. mal.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
Budinská Zuzana
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
Budinský Martin
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Bulla Igor
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Burdová Anna
(Mgr.art. et Mgr., PhD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Burdová Katarína
(Mgr. art., Ph.D.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
Burlas Ladislav
(prof., PhDr. Mgr., DrSc.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Cibulová Lýdia
(Mag. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Červienka Michal
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Danel Ewald
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Daubrava Jaroslav
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
David Jiří
(prof., akad. mal.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
Demčák Igor
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
Derner Martin
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
Didi Vojtech
(prof., PaedDr. MgA. et Mgr.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Dimitrov Peter
(doc., Mgr., ArtD.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
Ditrichová Dagmar
(doc., Mgr., ArtD.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 FDU Aktuálny | Úplný
Egedová Xénia
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Fábera Igor
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Fekiačová Skruteková Zdenka
(Mgr. art., ArtD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Fidyk Andrzej
(prof.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
Fifik Ľubomír
(doc., Mgr.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
Filas Juraj
(prof., MgA.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Fobelová Daniela
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
Gabrišová Ivica
(Mag. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Galbavý Marek
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
Gáspár Peter
(doc., akad. soch.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
Glocková Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Gogola Jan
(prof., Mgr.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
Gromanová Anna
(Mgr. art., Ph.D.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
Hajduková Anna
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
Hancková Alica
(Mgr. art., ArtD.)
Asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Havránková Milota
(prof.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
Hečko Marián
(Mgr. Ing., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
Herencsár Viktória
(doc., ArtD.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny | Úplný
Himič Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny | Úplný
Hnat Milan
(doc., akad. mal., ArtD.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.