Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 161
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Adamove Ján
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Arendárik Matej
(MgA., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Babiak Michal
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 FDU Aktuálny Úplný
Bakoš Oliver
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 FDU Aktuálny Úplný
Balázs Štefan
(doc., akad. mal., ArtD.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Benca Igor
(doc., akad. mal.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Biľová Lucia
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Blahová Eva
(prof.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Bosáková Žofia
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
Bouřová Zuzana
(doc., Mgr., Ph.D., ArtD.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Brezánska Erika
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Brna Stanislav
(Mgr.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Brooš Miroslav
(prof., akad. mal.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Brun Róbert
(doc., akad. mal.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Budinská Zuzana
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
Budinský Martin
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Bulla Igor
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Burdová Anna
(Mgr.art. et Mgr., PhD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Burdová Katarína
(Mgr. art., Ph.D.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
Burlas Ladislav
(prof., PhDr. Mgr., DrSc.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Cibulová Lýdia
(Mag. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Červienka Michal
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Danel Ewald
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Daubrava Jaroslav
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
David Jiří
(prof., akad. mal.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Demčák Igor
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Derner Martin
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Didi Vojtech
(prof., PaedDr. MgA. et Mgr.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Dimitrov Peter
(doc., Mgr., ArtD.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
Ditrichová Dagmar
(doc., Mgr., ArtD.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 FDU Aktuálny Úplný
Egedová Xénia
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Fábera Igor
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Fekiačová Skruteková Zdenka
(Mgr. art., ArtD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Fidyk Andrzej
(prof.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
Fifik Ľubomír
(doc., Mgr.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
Filas Juraj
(prof., MgA.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Fobelová Daniela
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
Gabrišová Ivica
(Mag. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Galbavý Marek
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Gáspár Peter
(doc., akad. soch.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Glocková Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Gogola Jan
(prof., Mgr.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
Gromanová Anna
(Mgr. art., Ph.D.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
Hajduková Anna
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
Hancková Alica
(Mgr. art., ArtD.)
Asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Havránková Milota
(prof.)
Profesor Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Hečko Marián
(Mgr. Ing., ArtD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
Herencsár Viktória
(doc., ArtD.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FMU Aktuálny Úplný
Himič Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Akadémia umení v Banskej Bystrici FDU Aktuálny Úplný
Hnat Milan
(doc., akad. mal., ArtD.)
Docent Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Adamove Ján
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU
Arendárik Matej
(MgA., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Babiak Michal
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici 2
FDU
Bakoš Oliver
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici 2
FDU
Balázs Štefan
(doc., akad. mal., ArtD.)
Docent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU
Benca Igor
(doc., akad. mal.)
Profesor Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU
Biľová Lucia
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Blahová Eva
(prof.)
Profesor Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Bosáková Žofia
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
Bouřová Zuzana
(doc., Mgr., Ph.D., ArtD.)
Docent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Brezánska Erika
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Brna Stanislav
(Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU
Brooš Miroslav
(prof., akad. mal.)
Profesor Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU
Brun Róbert
(doc., akad. mal.)
Docent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU
Budinská Zuzana
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
Budinský Martin
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Bulla Igor
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Burdová Anna
(Mgr.art. et Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Burdová Katarína
(Mgr. art., Ph.D.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
Burlas Ladislav
(prof., PhDr. Mgr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Cibulová Lýdia
(Mag. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Červienka Michal
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Danel Ewald
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Daubrava Jaroslav
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
David Jiří
(prof., akad. mal.)
Profesor Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU
Demčák Igor
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU
Derner Martin
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU
Didi Vojtech
(prof., PaedDr. MgA. et Mgr.)
Profesor Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Dimitrov Peter
(doc., Mgr., ArtD.)
Docent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
Ditrichová Dagmar
(doc., Mgr., ArtD.)
Docent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici 2
FDU
Egedová Xénia
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Fábera Igor
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Fekiačová Skruteková Zdenka
(Mgr. art., ArtD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Fidyk Andrzej
(prof.)
Profesor Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
Fifik Ľubomír
(doc., Mgr.)
Docent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
Filas Juraj
(prof., MgA.)
Profesor Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Fobelová Daniela
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
Gabrišová Ivica
(Mag. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Galbavý Marek
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU
Gáspár Peter
(doc., akad. soch.)
Docent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU
Glocková Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Gogola Jan
(prof., Mgr.)
Profesor Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
Gromanová Anna
(Mgr. art., Ph.D.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
Hajduková Anna
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
Hancková Alica
(Mgr. art., ArtD.)
Asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Havránková Milota
(prof.)
Profesor Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU
Hečko Marián
(Mgr. Ing., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
Herencsár Viktória
(doc., ArtD.)
Docent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FMU
Himič Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FDU
Hnat Milan
(doc., akad. mal., ArtD.)
Docent Aktuálny Úplný
Akadémia umení v Banskej Bystrici
FVU

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.