Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 668
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Ábrahám Barna
(Dr., PhD.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Adam Jozef
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Adam Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Adamišin Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Alcnauer Július
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Ali Taha Viktória
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Amir Adriana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Andraščíková Ľudmila
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Andraščíková Štefánia
(doc., PhDr., PhD., MPH)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Antoňáková Darina
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Antoničová Irena
(doc., PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Antonyová Anna
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Argayová Ivana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Babčák Marián
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Babinčák Peter
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Bačík Radovan
(doc., PhDr., PhD., MBA)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Bačinský Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Bachurová Tatiana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Bak Tadeusz Wladyslaw
(prof., Dr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny Úplný
Bakoň Matúš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Baláž Miroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Balcárová Božena
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Balková Drahomíra
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Balogová Beáta
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Baňasová Vlasta
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Baník Gabriel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Barančíková Gabriela
(doc., RNDr., CSc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Baranová Beáta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Bednárová Ľudmila
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Bednárová Gibová Klaudia
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Bednarz Karolina
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Beisetzer Peter
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Belanová Sylvia
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Belás Ľubomír
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Belásová Ľudmila
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Belej Marek
(Mgr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Beneš Jiří
(prof., MUDr. RNDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Benková Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Berč Alexander
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Berinšterová Marianna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Bernasovská Jarmila
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Bernasovský Ivan
(prof., RNDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Bernát Milan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Bernátová Renáta
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Bertová Daniela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Bilá Magdaléna
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Bilasová Viera
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Birknerová Zuzana
(doc., PaedDr., PhD., MBA)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Biroš Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Birošová Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Ábrahám Barna
(Dr., PhD.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Adam Jozef
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Adam Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Adamišin Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Alcnauer Július
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Ali Taha Viktória
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Amir Adriana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Andraščíková Ľudmila
(PhDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Andraščíková Štefánia
(doc., PhDr., PhD., MPH)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Antoňáková Darina
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Antoničová Irena
(doc., PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Antonyová Anna
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Argayová Ivana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Babčák Marián
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Babinčák Peter
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Bačík Radovan
(doc., PhDr., PhD., MBA)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Bačinský Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Bachurová Tatiana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Bak Tadeusz Wladyslaw
(prof., Dr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
GKTF
Bakoň Matúš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Baláž Miroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Balcárová Božena
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Balková Drahomíra
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Balogová Beáta
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Baňasová Vlasta
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Baník Gabriel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Barančíková Gabriela
(doc., RNDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Baranová Beáta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Bednárová Ľudmila
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Bednárová Gibová Klaudia
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Bednarz Karolina
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Beisetzer Peter
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Belanová Sylvia
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Belás Ľubomír
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Belásová Ľudmila
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Belej Marek
(Mgr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Beneš Jiří
(prof., MUDr. RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Benková Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Berč Alexander
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Berinšterová Marianna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Bernasovská Jarmila
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Bernasovský Ivan
(prof., RNDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Bernát Milan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Bernátová Renáta
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Bertová Daniela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Bilá Magdaléna
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Bilasová Viera
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Birknerová Zuzana
(doc., PaedDr., PhD., MBA)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Biroš Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Birošová Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.