Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 668
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Ábrahám Barna
(Dr., PhD.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Adam Jozef
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Adam Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Adamišin Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Alcnauer Július
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Ali Taha Viktória
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Amir Adriana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Andraščíková Štefánia
(doc., PhDr., PhD., MPH)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Andraščíková Ľudmila
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Antoňáková Darina
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove 2 FF Aktuálny | Úplný
Antoničová Irena
(doc., PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Antonyová Anna
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Argayová Ivana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Babčák Marián
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Babinčák Peter
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Bačík Radovan
(doc., PhDr., PhD., MBA)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Bačinský Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Bachurová Tatiana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Bak Tadeusz Wladyslaw
(prof., Dr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Bakoň Matúš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Baláž Miroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Balcárová Božena
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Balková Drahomíra
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Balogová Beáta
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Baňasová Vlasta
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Baník Gabriel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Barančíková Gabriela
(doc., RNDr., CSc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Baranová Beáta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Bednárová Ľudmila
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Bednárová Gibová Klaudia
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Bednarz Karolina
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Beisetzer Peter
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Belanová Sylvia
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Belás Ľubomír
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Belásová Ľudmila
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Belej Marek
(Mgr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Beneš Jiří
(prof., MUDr. RNDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Benková Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Berč Alexander
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Berinšterová Marianna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Bernasovská Jarmila
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Bernasovský Ivan
(prof., RNDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Bernát Milan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Bernátová Renáta
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Bertová Daniela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Bilá Magdaléna
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Bilasová Viera
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Birknerová Zuzana
(doc., PaedDr., PhD., MBA)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Biroš Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Birošová Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.