Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 549
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Adamkovičová Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Ambrózová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Andráško Ivan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Angyal Ladislav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Antošová Marcela
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Archalousová Alexandra
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Arpáš Róbert
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Aubert Antal
(prof., Dr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Babosová Ramona
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Baďová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Baláž Ivan
(prof., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Balla Štefan
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Ballay Miroslav
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Balogh Zoltán
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Baňasová Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Bánesz Gabriel
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Bánik Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Baráth Ladislav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Bárcziová Žofia
(Dr. habi, PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Bauer Miroslav
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Bauerová Mária
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Bauko Ján
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Baus Jozef
(doc., Mgr.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Beličová Renáta
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Beliková Vladimíra
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Beljak Pažinová Noémi
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Benka Ema
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Benko Ľubomír
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Beňuš Štefan
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Beňušková Zuzana
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Benyovszky Kristian
(Dr. habi, PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Beťková Melanie
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Bierma Dana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Bilčíková Miriama
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Blaščíková Andrea
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Blažeková Miroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Boboňová Ivana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Bojdová Veronika
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Boleček Peter
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Boltižiar Martin
(prof., PhDr. RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Borzová Zuzana
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Boszorád Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Bošelová Miriama
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Braniša Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Brázdilová Dana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Brečka Peter
(doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Brezina Pavol
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Brhlíková Radoslava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Broďáni Jaroslav
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Brozman Miroslav
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 6 9 11 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 08.10.2018. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.