Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 510
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Adamcová Marcela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Adamčák Štefan
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Alberty Roman
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Andráš Peter
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Androvičová Jarmila
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Arcangeli Massimo
(prof., Dr.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Babiaková Simoneta
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Badinská Mária
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Baďurová Barbora
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Bachledová Marianna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Barancová Andrea
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Baraník Kamil
(JUDr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Bariaková Zuzana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Bartík Pavol
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Bartko Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Bartková Lucia
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Bathgate Frances Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Beck Terézia
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Belková Vlasta
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Belková Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Benčeková Martina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Benčiková Dana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Bendíková Elena
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Beťák Boris
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Biloveský Vladimír
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Bitušík Peter
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Bitušíková Alexandra
(prof., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Boďa Martin
(doc., Mgr. Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Bohušová Zuzana
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Bolečeková Martina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Borseková Kamila
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Brándisz Olha
(Mgr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Brodniansky Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Brozmanová Monika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Brozmanová Gregorová Alžbeta
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Brunn David
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Budzák Šimon
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Cabanová Mariana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Cepko Jaroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Cevárová Dominika
(Mgr., Ph.D.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Cirák Ján
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Cole David Austin
(M. A., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Čajka Peter
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 FPVaMV Aktuálny | Úplný
Čapková Soňa
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Čillík Ivan
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Ďaďo Jaroslav
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Darulová Jolana
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Daubnerová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Deset Miloš
(doc., JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 PraF Aktuálny | Úplný
Dimeo Álvarez Carlos Fernando
(dr. hab., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.