Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 510
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Adamcová Marcela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Adamčák Štefan
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Alberty Roman
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Andráš Peter
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Androvičová Jarmila
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Arcangeli Massimo
(prof., Dr.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Babiaková Simoneta
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Badinská Mária
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Baďurová Barbora
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Bachledová Marianna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Barancová Andrea
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Baraník Kamil
(JUDr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Bariaková Zuzana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Bartík Pavol
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Bartko Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Bartková Lucia
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Bathgate Frances Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Beck Terézia
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Belková Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Belková Vlasta
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Benčeková Martina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Benčiková Dana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Bendíková Elena
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Beťák Boris
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Biloveský Vladimír
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Bitušík Peter
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Bitušíková Alexandra
(prof., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Boďa Martin
(doc., Mgr. Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Bohušová Zuzana
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Bolečeková Martina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Borseková Kamila
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Brándisz Olha
(Mgr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Brodniansky Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Brozmanová Monika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Brozmanová Gregorová Alžbeta
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Brunn David
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Budzák Šimon
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Cabanová Mariana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Cepko Jaroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Cevárová Dominika
(Mgr., Ph.D.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Cirák Ján
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Cole David Austin
(M. A., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Čajka Peter
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 FPVaMV Aktuálny Úplný
Čapková Soňa
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Čillík Ivan
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Ďaďo Jaroslav
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Darulová Jolana
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Daubnerová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Deset Miloš
(doc., JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 PraF Aktuálny Úplný
Dimeo Álvarez Carlos Fernando
(dr. hab., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Adamcová Marcela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Adamčák Štefan
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Alberty Roman
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Andráš Peter
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Androvičová Jarmila
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Arcangeli Massimo
(prof., Dr.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Babiaková Simoneta
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Badinská Mária
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Baďurová Barbora
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Bachledová Marianna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Barancová Andrea
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Baraník Kamil
(JUDr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Bariaková Zuzana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Bartík Pavol
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Bartko Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Bartková Lucia
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Bathgate Frances Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Beck Terézia
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Belková Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Belková Vlasta
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Benčeková Martina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Benčiková Dana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Bendíková Elena
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Beťák Boris
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Biloveský Vladimír
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Bitušík Peter
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Bitušíková Alexandra
(prof., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Boďa Martin
(doc., Mgr. Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Bohušová Zuzana
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Bolečeková Martina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Borseková Kamila
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Brándisz Olha
(Mgr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Brodniansky Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Brozmanová Monika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Brozmanová Gregorová Alžbeta
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Brunn David
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Budzák Šimon
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Cabanová Mariana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Cepko Jaroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Cevárová Dominika
(Mgr., Ph.D.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Cirák Ján
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Cole David Austin
(M. A., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Čajka Peter
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3
FPVaMV
Čapková Soňa
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Čillík Ivan
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Ďaďo Jaroslav
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Darulová Jolana
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Daubnerová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Deset Miloš
(doc., JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
PraF
Dimeo Álvarez Carlos Fernando
(dr. hab., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.