Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 370
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Abel Tomáš
(JUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Adamová Zuzana
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Aláč Michal
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Andelová Iveta
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Antalík Bystrík
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Bahna Miloslav
(Ing. Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Balázs Marián
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Baláž Blažej
(doc., akad. mal.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Balážová Mária
(doc., Mgr. art.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Balážová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Bánovčanová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Bánovčinová Andrea
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Barancová Helena
(prof., JUDr., DrSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Bárdyová Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Bednárik Richard
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Bednárik Rastislav
(doc., PhDr., CSc.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Bednáriková Mária
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave 2 FF Aktuálny | Úplný
Begányiová Tatiana
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Beláková Mária
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Beňačka Jozef
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Beňo Pavol
(doc., PharmDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Berdisová Lucia
(Mgr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Bérešová Jana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Bílik René
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Bírová Kamila
(Mgr.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Bizová Naďa
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Blahová Natália
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Blažíčková Stanislava
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Blažo Štefan
(MgA., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Blažo Cyril
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Bonko Andrej
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Boroňová Jana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Bošák Vladimír
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Botek Rudolf
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Botek Ondrej
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Botíková Andrea
(doc., PhDr., PhD., MPH)
Docent Trnavská univerzita v Trnave 2 FZSP Aktuálny | Úplný
Branišová Zuzana
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Braunsteiner Gloria
(prof., Dr. theol., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Brestovanský Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Brňová Jaroslava
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Bronerská Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Brtáňová Erika
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Budjač Milan
(JUDr. Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Bulla Martin
(Mgr. Bc., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Bútorová Zora
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Cimrová Barbora
(RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave 2 FF Aktuálny | Úplný
Cipár Marián
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Colotka Peter
(JUDr., CSc., LL.M.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Csach Kristián
(doc., JUDr., PhD., LL.M.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Csontos Ladislav
(prof., RNDr. ThDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 10.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.