Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 335
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Adamík Šimegová Miroslava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Adamová Zuzana
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Aláč Michal
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Arbet Daniel
(Mgr.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Baláž Blažej
(doc., akad. mal.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Balážová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Balážová Mária
(doc., Mgr. art.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Bánovčanová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Bánovčinová Andrea
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Barancová Helena
(prof., JUDr., DrSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Bárdyová Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Bažant Jan
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Bednárik Rastislav
(doc., PhDr., CSc.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Bednárik Richard
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Begányiová Tatiana
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Beláková Mária
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Beňačka Jozef
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Beňo Pavol
(doc., PharmDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Berdisová Lucia
(Mgr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Bérešová Jana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Bílik René
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Bizová Naďa
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Blažíčková Stanislava
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Blažo Cyril
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Blažo Štefan
(MgA., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Blight Dagmar
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Bodorík Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Boroňová Jana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Bošák Vladimír
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Botek Rudolf
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Botek Ondrej
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Botíková Andrea
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave 2 FZSP Aktuálny | Úplný
Branišová Zuzana
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Braunsteiner Gloria
(prof., Dr. theol., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Brestovanský Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Bronerská Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Brtáňová Erika
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Bulla Martin
(Mgr. Bc., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Csach Kristián
(doc., JUDr., PhD., LL.M.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Csontos Ladislav
(prof., RNDr. ThDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Čakloš Miloš
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Černák Pavel
(doc., MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave 2 FZSP Aktuálny | Úplný
Čerňanová Viera
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Ďačok Ján
(prof., MUDr. ThLic., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Danaj Miroslav
(prof., MUDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Danišková Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Daňová Miroslava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Dávideková Mária
(doc., PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave 2 PdF Aktuálny | Úplný
Dědová Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Démuth Andrej
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave 2 FF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 16.09.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.