Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 1012
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Adamcová Mária
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny Úplný
Alexovič Michal
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Alexovič Matiašová Anna
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Alman Tomáš
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny Úplný
Almáši Miroslav
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Ambro Ľuboš
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Andrašina Igor
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Andreanský Eugen
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Andrejko Stanislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Andrejková Gabriela
(doc., RNDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Andričík Marián
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Andričíková Markéta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Andruch Vasiľ
(prof., Mgr., DSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Annová Jana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Antalík Marián
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Antalová Blažena
(doc., JUDr., CSc.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny Úplný
Antoni Ľubomír
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Babčák Vladimír
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny Úplný
Babík Martin
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Babinská Ingrid
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Bačárová Renáta
(doc., JUDr., PhD., LL.M.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny Úplný
Bačenková Darina
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Bačíková Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Bačkor Martin
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Bačová Ivana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Bačovčinová Michaela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Badanič Peter
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Bago Pilátová Martina
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Bajus Radoslav
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 FF Aktuálny Úplný
Balasičová Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Balegová Jana
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Bálintová Miroslava
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Baloghová Janette
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Balogová Monika
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Baltesová Tatiana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Baňacká Lenka
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Bánó Gregor
(doc., Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Bánovčin Juraj
(MDDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Bánovčinová Alžbeta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Barabas Dušan
(RNDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Baranová Zuzana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Bardelčíková Annamária
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Barinková Karolína
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Barinková Milena
(doc., JUDr., CSc.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny Úplný
Barkai László Lajos
(prof., Dr.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Barna Tomáš
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Barnišinová Lívia
(PaedDr.)
Lektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Bavoľár Jozef
(doc., Ing. Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 FF Aktuálny Úplný
Bazeľ Yaroslav
(prof., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Becková Dominika
(JUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Adamcová Mária
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FVS
Alexovič Michal
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Alexovič Matiašová Anna
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Alman Tomáš
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FVS
Almáši Miroslav
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Ambro Ľuboš
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Andrašina Igor
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Andreanský Eugen
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Andrejko Stanislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Andrejková Gabriela
(doc., RNDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Andričík Marián
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Andričíková Markéta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Andruch Vasiľ
(prof., Mgr., DSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Annová Jana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Antalík Marián
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Antalová Blažena
(doc., JUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PraF
Antoni Ľubomír
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Babčák Vladimír
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PraF
Babík Martin
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Babinská Ingrid
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Bačárová Renáta
(doc., JUDr., PhD., LL.M.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PraF
Bačenková Darina
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Bačíková Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Bačkor Martin
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Bačová Ivana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Bačovčinová Michaela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Badanič Peter
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Bago Pilátová Martina
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Bajus Radoslav
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2
FF
Balasičová Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Balegová Jana
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Bálintová Miroslava
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Baloghová Janette
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Balogová Monika
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Baltesová Tatiana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Baňacká Lenka
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Bánó Gregor
(doc., Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Bánovčin Juraj
(MDDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Bánovčinová Alžbeta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Barabas Dušan
(RNDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Baranová Zuzana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Bardelčíková Annamária
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Barinková Karolína
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Barinková Milena
(doc., JUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PraF
Barkai László Lajos
(prof., Dr.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Barna Tomáš
(MDDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Barnišinová Lívia
(PaedDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Bavoľár Jozef
(doc., Ing. Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2
FF
Bazeľ Yaroslav
(prof., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Becková Dominika
(JUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PraF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.