Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 769
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Adamec Juraj
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny Úplný
Adamec Bohumil
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny Úplný
Adamko Norbert
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny Úplný
Adamko Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny Úplný
Achimská Veronika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny Úplný
Achimský Karol
(prof., Ing. RNDr., CSc.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny Úplný
Akinyi Elsheba
(Mgr.)
Lektor Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny Úplný
Altus Juraj
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny Úplný
Antolová Silvia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FHV Aktuálny Úplný
Augustínová Eva
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline FHV Aktuálny Úplný
Babušiak Branko
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny Úplný
Bačová Beatrix
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SvF Aktuálny Úplný
Badánik Benedikt
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny Úplný
Bahleda František
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline SvF Aktuálny Úplný
Bachratá Katarína
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny Úplný
Bachratý Hynek
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny Úplný
Ballay Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FBI Aktuálny Úplný
Barabáš Ján
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny Úplný
Baránek Daniel
(Mgr., PhD.)
Lektor Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny Úplný
Barta Dalibor
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny Úplný
Bartošová Viera
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny Úplný
Bašťovanský Ronald
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny Úplný
Belan Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny Úplný
Belány Pavol
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny Úplný
Benčat Ján
(prof., Ing., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny Úplný
Benčo Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny Úplný
Benedigová Zuzana Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny Úplný
Benedik Vladimír
(Mgr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FBI Aktuálny Úplný
Beňová Mariana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny Úplný
Beran Josef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny Úplný
Bezák Peter
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny Úplný
Biba Vladislav
(Mgr., Ph.D.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny Úplný
Bielik Tomáš
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny Úplný
Bienik Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny Úplný
Biňasová Vladimíra
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny Úplný
Birtus Miloš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline 2 FPEDaS Aktuálny Úplný
Blaško Peter
(Ing., CSc.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny Úplný
Blaško Rudolf
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny Úplný
Blašková Martina
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny Úplný
Blatnický Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny Úplný
Blažeková Oľga
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny Úplný
Boc Kamil
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FBI Aktuálny Úplný
Boháčik Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny Úplný
Böhm Patrik
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny Úplný
Böhmová Gabriela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny Úplný
Bokůvka Otakar
(prof., Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny Úplný
Boldizsárová Gabriela
(PhDr.)
Asistent Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny Úplný
Bolečková Júlia
(Mgr.)
Lektor Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny Úplný
Bolibruchová Dana
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny Úplný
Borčinová Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Adamec Juraj
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FEIT
Adamec Bohumil
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FEIT
Adamko Norbert
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FRI
Adamko Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FPEDaS
Achimská Veronika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FPEDaS
Achimský Karol
(prof., Ing. RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FPEDaS
Akinyi Elsheba
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
Altus Juraj
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FEIT
Antolová Silvia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FHV
Augustínová Eva
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FHV
Babušiak Branko
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FEIT
Bačová Beatrix
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
SvF
Badánik Benedikt
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FPEDaS
Bahleda František
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
SvF
Bachratá Katarína
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FRI
Bachratý Hynek
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FRI
Ballay Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FBI
Barabáš Ján
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FEIT
Baránek Daniel
(Mgr., PhD.)
Lektor Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
Barta Dalibor
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
SjF
Bartošová Viera
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FPEDaS
Bašťovanský Ronald
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
SjF
Belan Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
SjF
Belány Pavol
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
Benčat Ján
(prof., Ing., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
Benčo Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FEIT
Benedigová Zuzana Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FPEDaS
Benedik Vladimír
(Mgr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FBI
Beňová Mariana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FEIT
Beran Josef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FEIT
Bezák Peter
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
Biba Vladislav
(Mgr., Ph.D.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FPEDaS
Bielik Tomáš
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
Bienik Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FEIT
Biňasová Vladimíra
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
SjF
Birtus Miloš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline 2
FPEDaS
Blaško Peter
(Ing., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
Blaško Rudolf
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FRI
Blašková Martina
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FRI
Blatnický Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
SjF
Blažeková Oľga
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FPEDaS
Boc Kamil
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FBI
Boháčik Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FRI
Böhm Patrik
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FPEDaS
Böhmová Gabriela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FPEDaS
Bokůvka Otakar
(prof., Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
SjF
Boldizsárová Gabriela
(PhDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
Bolečková Júlia
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
Bolibruchová Dana
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
SjF
Borčinová Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Žilinská univerzita v Žiline
FRI

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 17.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.