Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 770
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Adamec Juraj
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Adamec Bohumil
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Adamko Norbert
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny | Úplný
Adamko Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Achimská Veronika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Achimský Karol
(prof., Ing. RNDr., CSc.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Akinyi Elsheba
(Mgr.)
Lektor Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Altus Juraj
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Antolová Silvia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FHV Aktuálny | Úplný
Augustínová Eva
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline FHV Aktuálny | Úplný
Babušiak Branko
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Bačová Beatrix
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SvF Aktuálny | Úplný
Badánik Benedikt
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Bahleda František
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline SvF Aktuálny | Úplný
Bachratá Katarína
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny | Úplný
Bachratý Hynek
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny | Úplný
Ballay Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FBI Aktuálny | Úplný
Barabáš Ján
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Baránek Daniel
(Mgr., PhD.)
Lektor Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Barta Dalibor
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Bartošová Viera
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Bašťovanský Ronald
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Belan Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Belány Pavol
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Benčat Ján
(prof., Ing., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Benčo Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Benedigová Zuzana Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Benedik Vladimír
(Mgr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FBI Aktuálny | Úplný
Beňová Mariana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Beran Josef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Bezák Peter
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Biba Vladislav
(Mgr., Ph.D.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Bienik Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Biňasová Vladimíra
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Birtus Miloš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline 2 FPEDaS Aktuálny | Úplný
Blaško Peter
(Ing., CSc.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Blaško Rudolf
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny | Úplný
Blašková Martina
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny | Úplný
Blatnický Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Blažeková Oľga
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Bobeková Ľubomíra
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Žilinská univerzita v Žiline FHV Aktuálny | Úplný
Boc Kamil
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FBI Aktuálny | Úplný
Boháčik Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny | Úplný
Böhm Patrik
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Böhmová Gabriela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Bokůvka Otakar
(prof., Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Boldizsárová Gabriela
(PhDr.)
Asistent Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Bolečková Júlia
(Mgr.)
Lektor Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Bolibruchová Dana
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Borčinová Zuzana
(RNDr.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 9 12 16 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.