Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 318
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Almášiová Viera
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Ambrus Tűnde
(PharmDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Andrejčáková Zuzana
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bačkorová Miriam
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bagin Luboš
(MVDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Balicka Agnieszka Aleksandra
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Baranová Mária
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Baranová Adriena
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Baranová Darina
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Barbušinová Eva
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bárdová Katarína
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bartková Valéria
(PhDr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bartkovský Martin
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bartunek Anton
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bátoryová Ľubica
(Ing. Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bavoľár Jozef
(doc., Ing. Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 Aktuálny | Úplný
Bedlovičová Zdenka
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Beňová Katarína
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bezděková Barbora
(doc., MVDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bhide Mangesh Ramesh
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bílek Ján
(doc., MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bindas Ľubor
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bíreš Jozef
(prof., MVDr., DrSc.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bucsuházyová Daniela
(MVDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bujdošová Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bujňák Lukáš
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Capík Igor
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Ciberej Juraj
(prof., Ing., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Cigánková Viera
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Csank Tomáš
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Čermák Jaroslav Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Černota Silvester
(MVDr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Čížek Milan
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Čížková Daša
(doc., MVDr., DrSc.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Čonková Eva
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Čurlík Ján
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Danko Ján
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Demeterová Mária
(doc., MVDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Dičáková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Dolník Michal
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Dorko František
(doc., MUDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Drážovská Monika
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Dubinský Pavol
(prof., MVDr., DrSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Dudríková Eva
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Ďurišin Vladimír
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Dvorská Oľga
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Eftimová Jarmila
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Eibenová Andrea
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Elečko Juraj
(MVDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Fabian Dušan
(MVDr., DrSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 09.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.