Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 322
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Almášiová Viera
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Ambrus Tűnde
(PharmDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Andrejčáková Zuzana
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bačkorová Miriam
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bagin Luboš
(MVDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Balicka Agnieszka Aleksandra
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Baranová Mária
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Baranová Darina
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Baranová Adriena
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Barbušinová Eva
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bárdová Katarína
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bartková Valéria
(PhDr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bartkovský Martin
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bartunek Anton
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bátoryová Ľubica
(Ing. Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bavoľár Jozef
(doc., Ing. Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 Aktuálny Úplný
Bedlovičová Zdenka
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Beňová Katarína
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bezděková Barbora
(doc., MVDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bhide Mangesh Ramesh
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bílek Ján
(doc., MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bindas Ľubor
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bíreš Jozef
(prof., MVDr., DrSc.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bucsuházyová Daniela
(MVDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bujdošová Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Bujňák Lukáš
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Capcarová Marcela
(prof., Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 Aktuálny Úplný
Capík Igor
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Ciberej Juraj
(prof., Ing., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Cigánková Viera
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Csank Tomáš
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Čermák Jaroslav Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Čížek Milan
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Čížková Daša
(doc., MVDr., DrSc.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Čonková Eva
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Čonková-Skybová Gabriela
(MVDr.)
Asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Čurlík Ján
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Danko Ján
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Demeterová Mária
(doc., MVDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Dičáková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Dolník Michal
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Dorko František
(doc., MUDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Drážovská Monika
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Dubinský Pavol
(doc., MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 Aktuálny Úplný
Dubinský Pavol
(prof., MVDr., DrSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Dudríková Eva
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Ďurej Marek
(MVDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Ďurišin Vladimír
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Dvorská Oľga
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Eftimová Jarmila
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Almášiová Viera
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ambrus Tűnde
(PharmDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Andrejčáková Zuzana
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bačkorová Miriam
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bagin Luboš
(MVDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Balicka Agnieszka Aleksandra
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Baranová Mária
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Baranová Darina
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Baranová Adriena
(Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Barbušinová Eva
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bárdová Katarína
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bartková Valéria
(PhDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bartkovský Martin
(Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bartunek Anton
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bátoryová Ľubica
(Ing. Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bavoľár Jozef
(doc., Ing. Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2
Bedlovičová Zdenka
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Beňová Katarína
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bezděková Barbora
(doc., MVDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bhide Mangesh Ramesh
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bílek Ján
(doc., MVDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bindas Ľubor
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bíreš Jozef
(prof., MVDr., DrSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bucsuházyová Daniela
(MVDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bujdošová Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bujňák Lukáš
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Capcarová Marcela
(prof., Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2
Capík Igor
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ciberej Juraj
(prof., Ing., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Cigánková Viera
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Csank Tomáš
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čermák Jaroslav Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čížek Milan
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čížková Daša
(doc., MVDr., DrSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čonková Eva
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čonková-Skybová Gabriela
(MVDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čurlík Ján
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Danko Ján
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Demeterová Mária
(doc., MVDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dičáková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dolník Michal
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dorko František
(doc., MUDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Drážovská Monika
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dubinský Pavol
(doc., MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2
Dubinský Pavol
(prof., MVDr., DrSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dudríková Eva
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ďurej Marek
(MVDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ďurišin Vladimír
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dvorská Oľga
(Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Eftimová Jarmila
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 09.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.