Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 324
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Alaverdjan Karin Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Amsler Marián
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Ančic Ján
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Aulitisová Katarína
(MgA.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Bachratá Libuša
(Mgr. art., ArtD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Bajuszová Magdaléna
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Balko Peter
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Ballek Rastislav
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Bandová Hana
(doc., Mgr., ArtD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Bartko Emil
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Bartošová Viera
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Baumann Milan Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Bebjak Peter
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Beňaková Dominika
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Bernáth Ľuboš
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Bílková Jana
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Blaho Ján
(doc., Mgr.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Bodingerová Alena
(doc., Mgr., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Borušovičová Eva
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Borzík Lukáš
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Bubnič Fogašová Jolana
(Mgr. art., ArtD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Bučko Štefan
(doc., Mgr.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Bučková Bartošová Adriena
(Ing., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Budzák Vratko
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Buffa Ivan
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Buchová Holičková Zuzana
(Mgr. art., ArtD.)
Výskumný pracovník - výskumník Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Bulla Ján
(Mgr. art.)
Asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Buranovský Daniel
(prof., Mgr. art., ArtD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Ciel Martin
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Ciller Jozef
(prof., Mgr.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Csordás Peter
(Ing.)
Asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Čahojová Božena
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Čanecký Peter
(prof., Mgr.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Černecká Ida
(prof., Mgr.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Čertík Matej
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Čertíková Helena
(doc., PhDr.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 DF Aktuálny | Úplný
Čierniková Irina
(prof., Mgr. art., ArtD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Čiripová Dáša
(Mgr. art., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Čisárik Peter
(MgA.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Čunderlíková Eva
(PaedDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Čuvaj Martin
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Dacho Miroslav
(doc., Mgr., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Daněk Petr
(prof., PhDr., Ph.D.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Dedík Ladislav
(Ing., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Ditrichová Dagmar
(doc., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 FTF Aktuálny | Úplný
Dubravay Martin
(Mgr. art.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Dudáš Michal
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Ďuriš Ján
(prof., Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Dušek Dušan
(prof., Mgr.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Farkašová Eva
(Mgr.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 16.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.