Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 172
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Ančic Peter
(Mgr. art.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Augustovič Peter
(akad. mal.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Balážiková Katarína
(ArtDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Bálik Pavol
(doc., Mgr. art.)
Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Barényi Peter
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Baumann Peter
(Mgr.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Benčík Marcel
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Beňuš Radoslav
(doc., RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2 Aktuálny | Úplný
Bergerová Xénia
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2 Aktuálny | Úplný
Birkušová Sylvia
(doc., Mgr. art.)
Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Blaško Juraj
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Blaško Križanová Janka
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Blonská Anna
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Boďa Miloslav
(doc., akad. mal.)
Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Brádňanský Benjamín
(Ing. arch.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Bubán Stanislav
(doc., akad. mal.)
Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Budiaková Mária
(doc., Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2 Aktuálny | Úplný
Cepka Matúš
(Mgr. A.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Cepková Blanka
(doc., M. A.)
Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Cséfalvay András
(Mgr. A., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Csudai Ivan
(prof., akad. mal.)
Profesor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Čarná Daniela
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Čarný Juraj
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Čarný Ladislav
(prof., akad. mal.)
Profesor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Čársky Dávid
(doc., Mgr.)
Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Černušák Michal
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Červeňan Andrej
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2 Aktuálny | Úplný
Červinka Peter
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Čierny Anton
(prof., Mgr.)
Profesor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Debnár Miroslav
(doc., Mgr.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Demeter František
(Mgr. art.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Dobešová Ildikó
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Dobrovičová Monika
(PaedDr. Mgr., Ph.D.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Dranga Radovan
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Dušková Jana
(Mgr. art.)
Asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Fekete Ján
(doc., akad. mal.)
Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Fíra Roman
(RNDr. PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Frajová Jaroslava
(Ing. Mgr.art.)
Asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Fulková Mária
(doc., M. A.)
Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Gabrielli René
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Gavalda Ondrej
(Mgr. art.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Gavláková Barbora
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Gerbócová Beáta
(Mgr. art.)
Asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Godová Gabriela
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Grúň Daniel
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Gumulák Rypáková Kristína
(Mgr. arch.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Gyenes Gabriel
(Mgr. art., ArtD.)
Asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Hájek Petr
(prof., Ing. Mgr., akad. arch.)
Profesor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Halada Vít
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
Hasalová Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 08.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.