Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 284
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Aláč Patrik
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Allman Michal
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Allmanová Zuzana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Androvičová Zlata
(Mgr., CSc.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene FEkoE Aktuálny Úplný
Azor Stanislav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene Aktuálny Úplný
Baďura René
(doc., akad. soch.)
Docent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Bahýľ Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Baisová Karin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene Aktuálny Úplný
Bakša Ján
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Bakšová Marta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Balážová Emília
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Balážová Žaneta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene Aktuálny Úplný
Banski Adrián
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Barcík Štefan
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita vo Zvolene FTech Aktuálny Úplný
Belaňová Eliška
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene FEkoE Aktuálny Úplný
Belčáková Ingrid
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Technická univerzita vo Zvolene FEkoE Aktuálny Úplný
Benčať Tibor
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita vo Zvolene FEkoE Aktuálny Úplný
Beňo Pavel
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita vo Zvolene FTech Aktuálny Úplný
Bodnár Ferdinand
(doc., Ing., CSc.)
Docent Technická univerzita vo Zvolene FTech Aktuálny Úplný
Bošeľa Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Brodnianská Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene FTech Aktuálny Úplný
Bubeníková Tatiana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Bútora Ľubomír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Čabalová Iveta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Čaňová Ingrid
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Čerňava Juraj
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Čierna Helena
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita vo Zvolene FTech Aktuálny Úplný
Čulík Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Dado Miroslav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita vo Zvolene FTech Aktuálny Úplný
Danihelová Anna
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Danihelová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene Aktuálny Úplný
Daniš Dušan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene FEkoE Aktuálny Úplný
Deáková Veronika
(Dr. phil. Mgr.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene Aktuálny Úplný
Diviaková Andrea
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene FEkoE Aktuálny Úplný
Dobšinská Zuzana
(JUDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Dovčíková Anna
(JUDr.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Drábek Josef
(doc., Ing., CSc.)
Docent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Drličková Eva
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Ďuricová Anna
(Ing.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene FEkoE Aktuálny Úplný
Ďurkovič Jaroslav
(doc., Dr. Mgr.)
Docent Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Dzian Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Dzurenda Ladislav
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Dzurenko Marek
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Fabrika Marek
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Farkašová Elena
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Fekiač Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene DreF Aktuálny Úplný
Ferenčík Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Ferlica Ľubomír Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Fialová Jarmila
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita vo Zvolene FEkoE Aktuálny Úplný
Fleischer Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita vo Zvolene LesF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Aláč Patrik
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Allman Michal
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Allmanová Zuzana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Androvičová Zlata
(Mgr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FEkoE
Azor Stanislav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
Baďura René
(doc., akad. soch.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Bahýľ Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Baisová Karin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
Bakša Ján
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Bakšová Marta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Balážová Emília
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Balážová Žaneta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
Banski Adrián
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Barcík Štefan
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FTech
Belaňová Eliška
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FEkoE
Belčáková Ingrid
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FEkoE
Benčať Tibor
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FEkoE
Beňo Pavel
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FTech
Bodnár Ferdinand
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FTech
Bošeľa Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Brodnianská Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FTech
Bubeníková Tatiana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Bútora Ľubomír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Čabalová Iveta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Čaňová Ingrid
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Čerňava Juraj
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Čierna Helena
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FTech
Čulík Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Dado Miroslav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FTech
Danihelová Anna
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Danihelová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
Daniš Dušan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FEkoE
Deáková Veronika
(Dr. phil. Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
Diviaková Andrea
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FEkoE
Dobšinská Zuzana
(JUDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Dovčíková Anna
(JUDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Drábek Josef
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Drličková Eva
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Ďuricová Anna
(Ing.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FEkoE
Ďurkovič Jaroslav
(doc., Dr. Mgr.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Dzian Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Dzurenda Ladislav
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Dzurenko Marek
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Fabrika Marek
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Farkašová Elena
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Fekiač Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
DreF
Ferenčík Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Ferlica Ľubomír Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF
Fialová Jarmila
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
FEkoE
Fleischer Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita vo Zvolene
LesF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 13.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.