Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 522
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Abrahám Rudolf
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Adamec Milan
(Ing.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Adamičková Izabela
(prof.h.c.doc.Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Adamovský František
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Ailer Štefan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Andreji Jaroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Andrejiová Alena
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Angelovič Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Angelovič Marek
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Angelovičová Mária
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Arpášová Henrieta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Árvay Július
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Aydin Elena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Babošová Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Bajčan Daniel
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Bajusová Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Bakay Ladislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Bakošová Adriána
(Ing., MBA)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Baláži Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Balážová Želmíra
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Balková Milada
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Bandlerová Anna
(prof., JUDr., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Baranec Tibor
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Baraníková Helena
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Barát Pavol
(PhDr.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Barboráková Zuzana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Bárek Viliam
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Báreková Anna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Bartová Ľubica
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Belej Ľubomír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Bellérová Soňa
(Mgr. art.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Bencová Tatiana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Beňuš Ondrej
(doc., Ing. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Berčík Jakub
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Beresecká Janka
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Bernát Rastislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Bernáth Slavko
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Bielek Pavol
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Bieleková Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Bielik Peter
(prof., Dr. h. c. Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Bihuňová Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Bilčíková Jana
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Aktuálny Úplný
Bíro Daniel
(prof., Dr. h. c. Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Blaškovičová Henrieta
(Bc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Bobko Marek
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Bobková Alica
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Boďo Štefan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Bojňanská Tatiana
(doc., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Bojňanský Jozef
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Bokor Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Abrahám Rudolf
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Adamec Milan
(Ing.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Adamičková Izabela
(prof.h.c.doc.Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Adamovský František
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Ailer Štefan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Andreji Jaroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Andrejiová Alena
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Angelovič Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Angelovič Marek
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Angelovičová Mária
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Arpášová Henrieta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Árvay Július
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Aydin Elena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Babošová Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Bajčan Daniel
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Bajusová Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Bakay Ladislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Bakošová Adriána
(Ing., MBA)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Baláži Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Balážová Želmíra
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Balková Milada
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Bandlerová Anna
(prof., JUDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Baranec Tibor
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Baraníková Helena
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Barát Pavol
(PhDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Barboráková Zuzana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Bárek Viliam
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Báreková Anna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Bartová Ľubica
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Belej Ľubomír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Bellérová Soňa
(Mgr. art.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Bencová Tatiana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Beňuš Ondrej
(doc., Ing. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Berčík Jakub
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Beresecká Janka
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Bernát Rastislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Bernáth Slavko
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Bielek Pavol
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Bieleková Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Bielik Peter
(prof., Dr. h. c. Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Bihuňová Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Bilčíková Jana
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Bíro Daniel
(prof., Dr. h. c. Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Blaškovičová Henrieta
(Bc.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Bobko Marek
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Bobková Alica
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Boďo Štefan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Bojňanská Tatiana
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Bojňanský Jozef
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Bokor Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.