Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 523
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Abrahám Rudolf
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny | Úplný
Adamec Milan
(Ing.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Adamičková Izabela
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Adamovský František
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny | Úplný
Ailer Štefan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Andreji Jaroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Andrejiová Alena
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Angelovič Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny | Úplný
Angelovič Marek
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny | Úplný
Angelovičová Mária
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Arpášová Henrieta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Árvay Július
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Aydin Elena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Babošová Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Bajčan Daniel
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Bajusová Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Bakay Ladislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Bakošová Adriána
(Ing., MBA)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Baláži Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny | Úplný
Balážová Želmíra
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Balková Milada
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny | Úplný
Bandlerová Anna
(prof., JUDr., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny | Úplný
Baranec Tibor
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Baraníková Helena
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Barát Pavol
(PhDr.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Barboráková Zuzana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Bárek Viliam
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Báreková Anna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Bartová Ľubica
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Belej Ľubomír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Bellérová Soňa
(Mgr. art.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Bencová Tatiana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Beňuš Ondrej
(doc., Ing. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Berčík Jakub
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Beresecká Janka
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny | Úplný
Bernát Rastislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny | Úplný
Bernáth Slavko
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Bielek Pavol
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny | Úplný
Bieleková Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Bielik Peter
(prof., Dr. h. c. Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Bihuňová Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Bilčíková Jana
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Aktuálny | Úplný
Bíro Daniel
(prof., Dr. h. c. Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Blaškovičová Henrieta
(Bc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Bobko Marek
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Bobková Alica
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Boďo Štefan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny | Úplný
Bojňanská Tatiana
(doc., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Bojňanský Jozef
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Bokor Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 08.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.