Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 546
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Adamcová Silvia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FAJ Aktuálny | Úplný
Adamcová Lívia
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Ekonomická univerzita v Bratislave FAJ Aktuálny | Úplný
Adamek Gabriel
(Ing.)
Výskumný pracovník - pomocný personál Ekonomická univerzita v Bratislave Aktuálny | Úplný
Ahlrep Christian
(Mgr.)
Lektor Ekonomická univerzita v Bratislave FAJ Aktuálny | Úplný
Alexy Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave NHF Aktuálny | Úplný
Andrejovský Pavol
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave PHF Aktuálny | Úplný
Antalová Renáta
(Mgr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FHI Aktuálny | Úplný
ANTALOVÁ MÁRIA
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Ekonomická univerzita v Bratislave NHF Aktuálny | Úplný
Árendáš Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Ekonomická univerzita v Bratislave NHF Aktuálny | Úplný
Ayrumyan Gevorg
(JUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Ekonomická univerzita v Bratislave OF Aktuálny | Úplný
Baculáková Kristína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FMV Aktuálny | Úplný
Bačová Monika
(Ing. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave PHF Aktuálny | Úplný
Badura Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FPM Aktuálny | Úplný
BALÁŽ PETER
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Ekonomická univerzita v Bratislave OF Aktuálny | Úplný
Baláži Peter
(Mgr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave NHF Aktuálny | Úplný
Balcová Renáta
(Mgr.)
Výskumný pracovník - pomocný personál Ekonomická univerzita v Bratislave FMV Aktuálny | Úplný
Balhar Vítězslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave OF Aktuálny | Úplný
Bandurič Igor
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FHI Aktuálny | Úplný
Banerjee Biswajit
(prof.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Ekonomická univerzita v Bratislave Aktuálny | Úplný
Bartalská Katarína
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Ekonomická univerzita v Bratislave OF Aktuálny | Úplný
Barteková Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave 2 FPM Aktuálny | Úplný
Bašová Alena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave NHF Aktuálny | Úplný
Baštincová Anna
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Ekonomická univerzita v Bratislave FHI Aktuálny | Úplný
BAUMGARTNER BORIS
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave OF Aktuálny | Úplný
Baumohl Eduard
(doc., Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Ekonomická univerzita v Bratislave Aktuálny | Úplný
BAŽÓ LADISLAV
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave OF Aktuálny | Úplný
Bednár Richard
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FPM Aktuálny | Úplný
Beláňová Benita
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FPM Aktuálny | Úplný
Belanová Katarína
(doc., Ing., PhD.)
Docent Ekonomická univerzita v Bratislave NHF Aktuálny | Úplný
Beličková Kornélia
(doc., Ing., PhD.)
Docent Ekonomická univerzita v Bratislave NHF Aktuálny | Úplný
Belkovicsová Daša
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave NHF Aktuálny | Úplný
BENEŠOVÁ DANA
(doc., Ing., PhD.)
Docent Ekonomická univerzita v Bratislave OF Aktuálny | Úplný
Bikár Miloš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FPM Aktuálny | Úplný
Bilíková Mária
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Ekonomická univerzita v Bratislave FHI Aktuálny | Úplný
Bláhová Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FAJ Aktuálny | Úplný
Blahušiaková Miriama
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FHI Aktuálny | Úplný
Blštáková Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FPM Aktuálny | Úplný
Bobenič Hintošová Aneta
(doc., JUDr. Ing., PhD.)
Docent Ekonomická univerzita v Bratislave PHF Aktuálny | Úplný
Bodiš Miloš
(Ing. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FPM Aktuálny | Úplný
Bolek Vladimír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FPM Aktuálny | Úplný
Bolgáč Ján
(Ing.)
Asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FHI Aktuálny | Úplný
Boór Matej
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave NHF Aktuálny | Úplný
Boorová Brigita
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave FPM Aktuálny | Úplný
Bosák Martin
(prof. h., Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave PHF Aktuálny | Úplný
Bosáková Lucia
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave 2 PHF Aktuálny | Úplný
Bozuľová Jana Výskumný pracovník - pomocný personál Ekonomická univerzita v Bratislave Aktuálny | Úplný
Breveníková Daniela
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Ekonomická univerzita v Bratislave FAJ Aktuálny | Úplný
Brezina Ivan
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Ekonomická univerzita v Bratislave FHI Aktuálny | Úplný
Brinčíková Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave NHF Aktuálny | Úplný
Brocková Katarína
(Dr. habi, JUDr. Ing., PhD.)
Docent Ekonomická univerzita v Bratislave FMV Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 6 9 11 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 09.10.2018. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.