Teachers assessment

Pre skvalitnenie a zlepšenie postupov výučby, sme pre Vás pripravili nástroj na hodnotenie učiteľov.

Služba Vám poskytne priamu spätnú väzbu od študentov. Na tejto stránke Vás študenti môžu ohodnotiť, použitím hviezdičiek, (napr. 5 hviezdičiek symbolizuje známku A), alebo slovne.

Služba je samozrejme dobrovoľná, avšak jej využívanie Vám lepšie pomôže porozumieť konkrétnym problémom študentov.

Vzťah učiteľ - študent je založený najmä na spätnej väzbe, ktorú Vy, ako učiteľ, od študenta môžete takýmto spôsobom dostať. Chceli by ste vedieť, aký názor majú študenti na Vaše hodiny, skúšky, či konzultácie? Vyskúšajte si nástroj hodnotenia.

Pre lepšie porozumenie tejto novinke si môžete pozrieť a vyskúšať ukážku hodnotenia nášho fiktívneho učiteľa s menom a priezviskom Demo Demovič: http://www.portalvs.sk/demo-demovic.

Ak sa Vám služba zapáčila a chcete ju vyskúšať, stačí požiadať o hodnotenie pre seba, ako pedagóga vo formulári nižšie.

Na dvere Vašej kancelárie si môžete zavesiť QR kód, pred ktorý študent priloží telefón, ktorý zosníma kód a pripojí sa na hodnotenie. Samozrejme, je možné hodnotenie aj prostredníctvom www stránok www.portalvs.sk po úspešnej aktivácii hodnotenia.

Študenti sa do systému musia prihlasovať pomocou niektorej zo sociálnych sietí, ale ich meno môže ostať v anonymite.

Hodnotenie môže zlepšiť kvalitu Vašich hodín a prístup k študentom, keď budete vidieť, podľa hodnotení, čo by na Vašej hodine uvítali a čo by ste naopak, mohli zmeniť.

Rating service has so far activated eachers.

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP hodnotenia

Name School Evaluation
1. Mgr. Štefánia Megyesi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 22 hodnotení
2. doc. Mgr. Anna Lašáková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 14 hodnotení
3. doc. MVDr. Zuzana Kostecká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 7 hodnotení
4. PhDr. Dana Buntová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 7 hodnotení
5. Ing. Peter Palúch PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 6 hodnotení
6. Ing. JOZEF ORGONÁŠ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 hodnotení
7. prof. Ing. VANDA LIESKOVSKÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 hodnotení
8. MVDr. Tomáš Csank PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 hodnotenia
9. Ing. František Kreps PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 4 hodnotenia
10. PhDr. Tomáš Habánik PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 4 hodnotenia
11. prof. Ing. Štefan Schmidt PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
12. doc. MVDr. Alica Kočišová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
13. RNDr. Valéria Verebová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
14. doc. MVDr. Peter Korim PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
15. MVDr. Jaroslav Novotný PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
16. Bc. Lenka Molnárová Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
17. doc. Ing. Pavel Segeč PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 3 hodnotenia
18. Mgr. Martin Kuruc PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
19. Ing. MÁRIA HASPROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
20. Ing. Vladimír Cviklovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 3 hodnotenia
21. MVDr. Jana Koščová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
22. Ing. Martina Džubáková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
23. Ing. Jozef Palkovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
24. RNDr. Tatiana Hrušková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
25. PharmDr. Veronika Tkáčová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
26. prof. Ing. Michal Cehlár PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
27. Ing. Petra Szaryszová PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
28. PaedDr. Ľubomír Rendár PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 hodnotenia
29. RNDr. Imrich Strapáč CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
30. Mgr. Lucia Berdisová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 hodnotenia
31. MVDr. Marián Prokeš PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
32. Ing. Michaela Bačíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
33. Ing. Juraj Vagner PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
34. Mgr. TOMÁŠ SOVINEC PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
35. MVDr. Vladimír Petrilla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
36. doc. RNDr. Alexander Hudák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
37. MVDr. Dagmar Mudroňová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
38. RNDr. Darina Tóthová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
39. MVDr. Alena Nagyová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
40. doc. Ing. Radovan Madleňák PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 hodnotenia
41. MVDr. Rudolf Hromada PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
42. MUDr. Aneta Kubranská Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
43. Ing. Marcela Taušová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
44. Ing. Pavol Otepka PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
45. Ing. RENÁTA STANLEY PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
46. RNDr. Ľubomír Kubík PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
47. doc. Ing. Radovan Hudák PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
48. Ing. MIROSLAVA LOYDLOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
49. doc. Mgr. Jaromír Krško PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 2 hodnotenia
50. MVDr. Ľubica Horňáková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
51. MVDr. Jana Pažáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
52. prof. Ing. Milan Majerník PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
53. MVDr. Viera Almášiová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
54. doc. Ing. Michal Šoltés PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
55. prof. Ing. Juraj Vaculík PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 hodnotenia
56. MVDr. Marian Hluchý PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
57. MVDr. Katarína Holovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
58. Ing. Martin Grančay PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
59. Ing. LÝDIA STANKOVIČ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
60. Ing. Anna Sobeková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
61. MVDr. Tomáš Lipták Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
62. Ing. Jaroslav Kultan PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
63. Ing. Marek Živčák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
64. doc. MVDr. Peter Popelka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
65. doc. Ing. Ľubica Baričičová PhD. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
66. Ing. Pavel Polák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
67. Ing. PETER DRÁBIK PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
68. KATARÍNA ČEMICKÁ CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
69. MVDr. Silvia Ondrašovičová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
70. doc. PaedDr. Slávka Kopčáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
71. doc. RNDr. Dušan Brozman PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
72. Mgr. Ján Jakubej PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
73. Ing. Jana Hlaváčiková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
74. prof. MVDr. Ján Danko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
75. MVDr. Slávka Flešárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
76. RNDr. Vladimír Guldan Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
77. Ing. ZUZANA NEUPAUEROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
78. prof. MVDr. Valéria Letková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
79. RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
80. Ing. Martin Kováč PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
81. PhDr. Marcel Olšiak PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
82. prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
83. doc. Ing. Iveta Kremeňová PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
84. MVDr. Ján Kachnič PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
85. prof. MVDr. Viera Cigánková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
86. prof. Ing. Marko Halo PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
87. Ing. Beáta Stajančová Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
88. PaedDr. Dorota Smetanová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
89. JUDr. Elena Júdová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 1 hodnotenie
90. Ing. Silvia Barátová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
91. prof. Ing. Ján Závadský PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 hodnotenie
92. doc. PhDr. HELENA ŠAJGALÍKOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
93. MVDr. Katarína Kuzyšinová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
94. Ing. Ján Derco PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
95. Ing. Jaroslav Matej PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
96. doc. PaedDr. Lilla Koreňová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
97. doc. Mgr. Peter Štarchoň PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
98. ThDr. Pa Monika Slodičková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
99. MVDr. Lukáš Bujňák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
100. MVDr. Lenka Krešáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
101. Mgr. Miroslav Lysý PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
102. MVDr. Peter Váczi PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
103. Ing. Marek Bajtala PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
104. doc. Ing. Róbert Huňady PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
105. doc. Ing. Klára Hennyeyová CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
106. MVDr. Tomáš Mihok PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
107. RNDr. Marcela Valko-Rokytovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
108. Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 hodnotenie
109. SL.Lic. Andrej Krivda PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 hodnotenie
110. Ing. Tomáš Pavlik PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
111. doc. MUDr. Alena Furdová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
112. doc. Ing. Rajmund Mirdala PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
113. PhDr. Ján Višňovský PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 hodnotenie
114. Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
115. prof. MVDr. Peter Reichel CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
116. prof. JUDr. Margita Prokeinová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
117. doc. PharmDr. Zdenko Pirník PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
118. PharmDr. Monika Fedorová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
119. Ing. Elena Kondrlová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
120. Ing. Jakub Fuska PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
121. Ing. Ľudmila NovákováMarcinčínová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
122. Ing. Ján Koščo PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
123. Ing. Ladislav Bakay PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
124. RNDr. Alžbeta Benedikovičová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 hodnotenie
125. prof. MVDr. Pavol Mudroň PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
126. Ing. Mária Gamcová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
127. docent Mgr Martin Kasarda Dr Paneurópska vysoká škola 5 / 1 hodnotenie
128. RNDr. Martin Takáč PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
129. doc. PhDr. Helena Čertíková Vysoká škola múzických umení v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
130. doc. MVDr. Peter Lazár PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
131. MVDr. Ľubor Bindas PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
132. doc. MVDr. Oskar Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
133. doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
134. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
135. doc. Ing. Iveta Vasková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
136. Mgr. Marek Tobolka PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
137. Ing. Peter Kolarovszki PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
138. Ing. Alexander Bilčík PhD. Vysoká škola DTI 5 / 1 hodnotenie
139. prof. MVDr. Jozef Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
140. MVDr. Jana Maľová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
141. prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
142. MVDr. Boris Vojtek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
143. MVDr. Ján Čurlík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
144. PhD. Janka Hašanová JUDr. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
145. doc. MVDr. Pavel Naď PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
146. MVDr. Martina Karasová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
147. PhDr. Dana Brázdilová PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
148. MVDr. Renáta Szabóová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
149. doc. Ing. Andrej Miklošík PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.99 / 91 hodnotení
150. PharmDr. Martin Višňanský PhD., MBA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.98 / 46 hodnotení
151. PaedDr. Lenka Rovňanová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4.95 / 41 hodnotení
152. Ing. Attila Tóth PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4.9 / 31 hodnotení
153. PaedDr. Lucia Šepeľáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 4.89 / 110 hodnotení
154. Ing. Robert Klír PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.86 / 28 hodnotení
155. doc. Ing. Katarína Teplická PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.85 / 138 hodnotení
156. Ing. Mgr. PETER SCHMIDT PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.8 / 5 hodnotení
157. Ing. Juraj Fabuš PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.78 / 9 hodnotení
158. Ing. PAULÍNA KRNÁČOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.78 / 9 hodnotení
159. Ing. Ladislav Takáč PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.78 / 328 hodnotení
160. MVDr. Martin Tomko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.75 / 4 hodnotenia
161. MVDr. František Zigo PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 21 hodnotení
162. MVDr. Miloš Halán PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
163. MVDr. Mária Figurová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
164. MVDr. Jana Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
165. Ing. Peter Feciľak PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
166. prof. MVDr. Alexandra Trbolová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
167. Ing. Gabriel Bugár PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
168. Mgr. Martin Brestovanský PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.55 / 11 hodnotení
169. Mgr. Zuzana Škvarková PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.5 / 10 hodnotení
170. Ing. Daniel Papán PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.5 / 2 hodnotenia
171. doc. RNDr. Jana Staničová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.5 / 2 hodnotenia
172. prof. PhDr. Erich Mistrík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.5 / 2 hodnotenia
173. PhDr. Vladimír Burčík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.43 / 117 hodnotení
174. RNDr. Marcel Uhrin PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 / 3 hodnotenia
175. doc. MVDr. Daniela Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 3 hodnotenia
176. MVDr. Ján Bílek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 2 hodnotenia
177. MVDr. Alexander Pavľak Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
178. prof. Ing. Ľudmila Nagyová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 / 1 hodnotenie
179. JUDr. Lýdia Zemandlová CSc. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 / 1 hodnotenie
180. doc. MVDr. Anna Ondrejková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
181. MVDr. Mária Kuricová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
182. prof. MVDr. Mária Goldová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
183. prof. PhDr. Jana Sokolová CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 / 1 hodnotenie
184. Ing. Demo Demovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3.9 / 39 hodnotení
185. RNDr. Ladislav Ševčovič PhD. Technická univerzita v Košiciach 3.5 / 2 hodnotenia
186. prof. MUDr. Jozef Lohnert CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3.25 / 4 hodnotenia
187. Mgr. Svetlana Kapalková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 3 / 2 hodnotenia
188. prof. MVDr. Ján Dianovský PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 hodnotenie
189. prof. MVDr. Jaroslav Hajurka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 hodnotenie
190. doc. RNDr. Ľubomír Marko PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 / 1 hodnotenie
191. doc. MVDr. Eva Čonková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.5 / 2 hodnotenia
192. Ing. Jaroslav Petráš PhD. Technická univerzita v Košiciach 2.25 / 4 hodnotenia
193. MVDr. Martin Boldižár Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
194. doc. MVDr. Igor Capík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
195. RNDr. Mária Kolesárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
196. MVDr. Igor Šulla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
197. prof. MVDr. Valent Ledecký CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
198. MVDr. Peter Major PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
199. doc. MVDr. Jana Kottferová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1.5 / 2 hodnotenia
200. Ing. Jozef Kremeň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 2 hodnotenia
201. doc. MVDr. Milan Vasiľ CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 hodnotenie
202. doc. PaedDr. Valerian Franc CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
203. Mgr. Marcela Adamcová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
204. Ing. Pavol Bajusz Technická univerzita v Košiciach 1 / 1 hodnotenie
205. RNDr. Igor Brilla PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 / 1 hodnotenie
206. Ing. Jana Jacková PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie