Hodnotenie učiteľov

Pre skvalitnenie a zlepšenie postupov výučby, sme pre Vás pripravili nástroj na hodnotenie učiteľov.

Služba Vám poskytne priamu spätnú väzbu od študentov. Na tejto stránke Vás študenti môžu ohodnotiť, použitím hviezdičiek, (napr. 5 hviezdičiek symbolizuje známku A), alebo slovne.

Služba je samozrejme dobrovoľná, avšak jej využívanie Vám lepšie pomôže porozumieť konkrétnym problémom študentov.

Vzťah učiteľ - študent je založený najmä na spätnej väzbe, ktorú Vy, ako učiteľ, od študenta môžete takýmto spôsobom dostať. Chceli by ste vedieť, aký názor majú študenti na Vaše hodiny, skúšky, či konzultácie? Vyskúšajte si nástroj hodnotenia.

Pre lepšie porozumenie tejto novinke si môžete pozrieť a vyskúšať ukážku hodnotenia nášho fiktívneho učiteľa s menom a priezviskom Demo Demovič: http://www.portalvs.sk/demo-demovic.

Ak sa Vám služba zapáčila a chcete ju vyskúšať, stačí požiadať o hodnotenie pre seba, ako pedagóga vo formulári nižšie.

Na dvere Vašej kancelárie si môžete zavesiť QR kód, pred ktorý študent priloží telefón, ktorý zosníma kód a pripojí sa na hodnotenie. Samozrejme, je možné hodnotenie aj prostredníctvom www stránok www.portalvs.sk po úspešnej aktivácii hodnotenia.

Študenti sa do systému musia prihlasovať pomocou niektorej zo sociálnych sietí, ale ich meno môže ostať v anonymite.

Hodnotenie môže zlepšiť kvalitu Vašich hodín a prístup k študentom, keď budete vidieť, podľa hodnotení, čo by na Vašej hodine uvítali a čo by ste naopak, mohli zmeniť.

Službu hodnotenia si doteraz aktivovalo 819 učiteľov.

Vyhľadanie učiteľa

Zadajte Vaše priezvisko. Pre spresnenie vyhľadávania môžete zadať aj vysokú školu, prípadne aj fakultu na ktorej pôsobíte.

 

TOP hodnotenia

Meno Škola Hodnotenie
1. Mgr. Štefánia Megyesi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 22 hodnotení
2. doc. Mgr. Anna Lašáková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 14 hodnotení
3. doc. MVDr. Zuzana Kostecká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 7 hodnotení
4. PhDr. Dana Buntová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 7 hodnotení
5. Ing. Peter Palúch PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 6 hodnotení
6. Ing. JOZEF ORGONÁŠ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 hodnotení
7. prof. Ing. VANDA LIESKOVSKÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 hodnotení
8. MVDr. Tomáš Csank PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 hodnotenia
9. Ing. František Kreps PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 4 hodnotenia
10. PhDr. Tomáš Habánik PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 4 hodnotenia
11. doc. MVDr. Alica Kočišová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
12. Bc. Lenka Molnárová Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
13. doc. MVDr. Peter Korim PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
14. MVDr. Jaroslav Novotný PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
15. doc. Ing. Pavel Segeč PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 3 hodnotenia
16. Mgr. Martin Kuruc PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
17. prof. Ing. Štefan Schmidt PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
18. Ing. MÁRIA HASPROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
19. MVDr. Jana Koščová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
20. Ing. Jozef Palkovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
21. Ing. Martina Džubáková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
22. RNDr. Tatiana Hrušková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
23. prof. Ing. Michal Cehlár PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
24. RNDr. Valéria Verebová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
25. Ing. Juraj Vagner PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
26. PaedDr. Ľubomír Rendár PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 hodnotenia
27. Ing. Petra Szaryszová PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
28. MVDr. Marián Prokeš PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
29. Ing. Michaela Bačíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
30. Mgr. Lucia Berdisová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 hodnotenia
31. Mgr. TOMÁŠ SOVINEC PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
32. MVDr. Vladimír Petrilla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
33. doc. RNDr. Alexander Hudák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
34. MVDr. Dagmar Mudroňová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
35. MVDr. Alena Nagyová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
36. MVDr. Jana Pažáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
37. MVDr. Rudolf Hromada PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
38. RNDr. Darina Tóthová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
39. doc. Ing. Radovan Madleňák PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 hodnotenia
40. Ing. Marcela Taušová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
41. MVDr. Marian Hluchý PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
42. Ing. RENÁTA STANLEY PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
43. MUDr. Aneta Kubranská Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
44. RNDr. Ľubomír Kubík PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
45. Ing. MIROSLAVA LOYDLOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
46. Ing. Pavol Otepka PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
47. PharmDr. Veronika Tkáčová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
48. doc. Ing. Michal Šoltés PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
49. MVDr. Ľubica Horňáková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
50. doc. Ing. Radovan Hudák PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
51. doc. Mgr. Jaromír Krško PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 2 hodnotenia
52. prof. Ing. Milan Majerník PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
53. MVDr. Viera Almášiová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
54. prof. Ing. Juraj Vaculík PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 hodnotenia
55. Ing. Vladimír Cviklovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
56. doc. Ing. JANA KUBICOVÁ PhD., MBA Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
57. doc. PhDr. HELENA ŠAJGALÍKOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
58. doc. Ing. Ľubica Baričičová PhD. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
59. PaedDr. Dorota Smetanová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
60. Ing. Jana Hlaváčiková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
61. Ing. PETER DRÁBIK PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
62. KATARÍNA ČEMICKÁ CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
63. MVDr. Silvia Ondrašovičová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
64. Ing. Marek Živčák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
65. doc. PaedDr. Slávka Kopčáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
66. doc. PaedDr. Lilla Koreňová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
67. Ing. Pavel Polák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
68. Ing. Martin Kováč PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
69. prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
70. MVDr. Slávka Flešárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
71. Ing. ZUZANA NEUPAUEROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
72. prof. MVDr. Valéria Letková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
73. doc. RNDr. Dušan Brozman PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
74. MVDr. Lenka Krešáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
75. Ing. Silvia Barátová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
76. MVDr. Ján Kachnič PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
77. RNDr. Vladimír Guldan Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
78. RNDr. Imrich Strapáč CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
79. RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
80. prof. Ing. Ján Závadský PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 hodnotenie
81. RNDr. Marcela Valko-Rokytovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
82. MVDr. Katarína Kuzyšinová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
83. Ing. Beáta Stajančová Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
84. doc. Ing. Iveta Kremeňová PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
85. JUDr. Elena Júdová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 1 hodnotenie
86. Ing. Jaroslav Matej PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
87. Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
88. Ing. Tomáš Pavlik PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
89. doc. Mgr. Peter Štarchoň PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
90. Ing. Ľudmila NovákováMarcinčínová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
91. PharmDr. Monika Fedorová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
92. ThDr. Pa Monika Slodičková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
93. MVDr. Lukáš Bujňák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
94. MVDr. Peter Váczi PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
95. doc. Ing. Róbert Huňady PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
96. MVDr. Ľubor Bindas PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
97. doc. Ing. Rajmund Mirdala PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
98. MVDr. Tomáš Mihok PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
99. Ing. Marek Bajtala PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
100. prof. MVDr. Peter Reichel CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
101. Mgr. Miroslav Lysý PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
102. doc. Ing. Klára Hennyeyová CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
103. Mgr. Marek Tobolka PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
104. Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 hodnotenie
105. PhDr. Ján Višňovský PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 hodnotenie
106. Ing. Alexander Bilčík PhD. Vysoká škola DTI 5 / 1 hodnotenie
107. Ing. Jakub Fuska PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
108. SL.Lic. Andrej Krivda PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 hodnotenie
109. Ing. Ján Koščo PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
110. doc. PharmDr. Zdenko Pirník PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
111. doc. MUDr. Alena Furdová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
112. Ing. Elena Kondrlová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
113. PhD. Janka Hašanová JUDr. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
114. docent Mgr Martin Kasarda Dr Paneurópska vysoká škola 5 / 1 hodnotenie
115. RNDr. Alžbeta Benedikovičová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 hodnotenie
116. Ing. Ladislav Bakay PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
117. Ing. Mária Gamcová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
118. RNDr. Martin Takáč PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
119. prof. MVDr. Pavol Mudroň PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
120. doc. MVDr. Oskar Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
121. doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
122. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
123. doc. Ing. Iveta Vasková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
124. doc. PhDr. Helena Čertíková Vysoká škola múzických umení v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
125. doc. MVDr. Peter Lazár PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
126. doc. MVDr. Pavel Naď PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
127. prof. MVDr. Jozef Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
128. MVDr. Jana Maľová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
129. prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
130. MVDr. Boris Vojtek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
131. prof. MVDr. Ján Danko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
132. Ing. Martin Grančay PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
133. MVDr. Martina Karasová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
134. Ing. Anna Sobeková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
135. MVDr. Renáta Szabóová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
136. Ing. Peter Kolarovszki PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
137. MVDr. Ján Čurlík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
138. Mgr. Ján Jakubej PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
139. MVDr. Katarína Holovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
140. PhDr. Marcel Olšiak PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
141. Ing. LÝDIA STANKOVIČ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
142. prof. MVDr. Viera Cigánková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
143. prof. Ing. Marko Halo PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
144. doc. MVDr. Peter Popelka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
145. MVDr. Tomáš Lipták Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
146. Ing. Jaroslav Kultan PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
147. doc. Ing. Andrej Miklošík PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.99 / 91 hodnotení
148. PharmDr. Martin Višňanský PhD., MBA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.98 / 46 hodnotení
149. PaedDr. Lenka Rovňanová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4.95 / 41 hodnotení
150. PaedDr. Lucia Šepeľáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 4.89 / 109 hodnotení
151. Ing. Robert Klír PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.86 / 28 hodnotení
152. doc. Ing. Katarína Teplická PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.85 / 138 hodnotení
153. Ing. Mgr. PETER SCHMIDT PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.8 / 5 hodnotení
154. Ing. Juraj Fabuš PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.78 / 9 hodnotení
155. Ing. PAULÍNA KRNÁČOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.78 / 9 hodnotení
156. Ing. Ladislav Takáč PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.78 / 321 hodnotení
157. MVDr. František Zigo PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 21 hodnotení
158. MVDr. Miloš Halán PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
159. MVDr. Martin Tomko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
160. prof. MVDr. Alexandra Trbolová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
161. Ing. Peter Feciľak PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
162. Ing. Gabriel Bugár PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
163. MVDr. Mária Figurová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
164. Mgr. Martin Brestovanský PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.55 / 11 hodnotení
165. Mgr. Zuzana Škvarková PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.5 / 10 hodnotení
166. prof. PhDr. Erich Mistrík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.5 / 2 hodnotenia
167. Ing. Daniel Papán PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.5 / 2 hodnotenia
168. PhDr. Vladimír Burčík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.43 / 117 hodnotení
169. RNDr. Marcel Uhrin PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 / 3 hodnotenia
170. doc. MVDr. Daniela Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 3 hodnotenia
171. MVDr. Ján Bílek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 2 hodnotenia
172. JUDr. Lýdia Zemandlová CSc. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 / 1 hodnotenie
173. MVDr. Alexander Pavľak Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
174. prof. Ing. Ľudmila Nagyová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 / 1 hodnotenie
175. doc. RNDr. Jana Staničová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
176. MVDr. Mária Kuricová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
177. doc. MVDr. Anna Ondrejková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
178. prof. MVDr. Mária Goldová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
179. prof. PhDr. Jana Sokolová CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 / 1 hodnotenie
180. Ing. Demo Demovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3.9 / 39 hodnotení
181. RNDr. Ladislav Ševčovič PhD. Technická univerzita v Košiciach 3.5 / 2 hodnotenia
182. Mgr. Svetlana Kapalková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 3 / 2 hodnotenia
183. prof. MVDr. Ján Dianovský PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 hodnotenie
184. prof. MVDr. Jaroslav Hajurka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 hodnotenie
185. doc. RNDr. Ľubomír Marko PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 / 1 hodnotenie
186. doc. MVDr. Eva Čonková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.5 / 2 hodnotenia
187. Ing. Jaroslav Petráš PhD. Technická univerzita v Košiciach 2.25 / 4 hodnotenia
188. doc. MVDr. Igor Capík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
189. RNDr. Mária Kolesárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
190. MVDr. Igor Šulla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
191. prof. MVDr. Valent Ledecký CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
192. MVDr. Peter Major PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
193. MVDr. Martin Boldižár Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
194. prof. MUDr. Jozef Lohnert CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1.5 / 2 hodnotenia
195. doc. MVDr. Jana Kottferová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1.5 / 2 hodnotenia
196. Ing. Jozef Kremeň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 2 hodnotenia
197. Mgr. Marcela Adamcová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
198. RNDr. Igor Brilla PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 / 1 hodnotenie
199. Ing. Pavol Bajusz Technická univerzita v Košiciach 1 / 1 hodnotenie
200. Ing. Jana Jacková PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
201. doc. PaedDr. Valerian Franc CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
202. doc. MVDr. Milan Vasiľ CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 hodnotenie