Hodnotenie učiteľov

Pre skvalitnenie a zlepšenie postupov výučby, sme pre Vás pripravili nástroj na hodnotenie učiteľov.

Služba Vám poskytne priamu spätnú väzbu od študentov. Na tejto stránke Vás študenti môžu ohodnotiť, použitím hviezdičiek, (napr. 5 hviezdičiek symbolizuje známku A), alebo slovne.

Služba je samozrejme dobrovoľná, avšak jej využívanie Vám lepšie pomôže porozumieť konkrétnym problémom študentov.

Vzťah učiteľ - študent je založený najmä na spätnej väzbe, ktorú Vy, ako učiteľ, od študenta môžete takýmto spôsobom dostať. Chceli by ste vedieť, aký názor majú študenti na Vaše hodiny, skúšky, či konzultácie? Vyskúšajte si nástroj hodnotenia.

Pre lepšie porozumenie tejto novinke si môžete pozrieť a vyskúšať ukážku hodnotenia nášho fiktívneho učiteľa s menom a priezviskom Demo Demovič: http://www.portalvs.sk/demo-demovic.

Ak sa Vám služba zapáčila a chcete ju vyskúšať, stačí požiadať o hodnotenie pre seba, ako pedagóga vo formulári nižšie.

Na dvere Vašej kancelárie si môžete zavesiť QR kód, pred ktorý študent priloží telefón, ktorý zosníma kód a pripojí sa na hodnotenie. Samozrejme, je možné hodnotenie aj prostredníctvom www stránok www.portalvs.sk po úspešnej aktivácii hodnotenia.

Študenti sa do systému musia prihlasovať pomocou niektorej zo sociálnych sietí, ale ich meno môže ostať v anonymite.

Hodnotenie môže zlepšiť kvalitu Vašich hodín a prístup k študentom, keď budete vidieť, podľa hodnotení, čo by na Vašej hodine uvítali a čo by ste naopak, mohli zmeniť.

Službu hodnotenia si doteraz aktivovalo 814 učiteľov.

Vyhľadanie učiteľa

Zadajte Vaše priezvisko. Pre spresnenie vyhľadávania môžete zadať aj vysokú školu, prípadne aj fakultu na ktorej pôsobíte.

 

TOP hodnotenia

Meno Škola Hodnotenie
1. Mgr. Štefánia Megyesi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 22 hodnotení
2. doc. Mgr. Anna Lašáková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 14 hodnotení
3. doc. MVDr. Zuzana Kostecká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 7 hodnotení
4. PhDr. Dana Buntová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 7 hodnotení
5. Ing. Peter Palúch PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 6 hodnotení
6. prof. Ing. VANDA LIESKOVSKÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 hodnotení
7. Ing. JOZEF ORGONÁŠ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 hodnotení
8. MVDr. Tomáš Csank PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 hodnotenia
9. Ing. František Kreps PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 4 hodnotenia
10. PhDr. Tomáš Habánik PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 4 hodnotenia
11. doc. Ing. Pavel Segeč PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 3 hodnotenia
12. prof. Ing. Štefan Schmidt PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
13. Bc. Lenka Molnárová Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
14. Mgr. Martin Kuruc PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
15. MVDr. Jaroslav Novotný PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
16. MVDr. Jana Koščová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
17. doc. MVDr. Alica Kočišová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
18. doc. MVDr. Peter Korim PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
19. Ing. MÁRIA HASPROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
20. MVDr. Marián Prokeš PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
21. Ing. Pavol Otepka PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
22. PharmDr. Veronika Tkáčová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
23. MVDr. Rudolf Hromada PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
24. Ing. Vladimír Cviklovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
25. RNDr. Ľubomír Kubík PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
26. Ing. Marcela Taušová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
27. MVDr. Jana Pažáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
28. Ing. Juraj Vagner PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
29. doc. Ing. Michal Šoltés PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
30. MVDr. Vladimír Petrilla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
31. MVDr. Viera Almášiová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
32. doc. Ing. Radovan Hudák PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
33. Ing. RENÁTA STANLEY PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
34. MVDr. Dagmar Mudroňová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
35. doc. Ing. JANA KUBICOVÁ PhD., MBA Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
36. prof. Ing. Milan Majerník PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
37. prof. Ing. Michal Cehlár PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
38. RNDr. Darina Tóthová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
39. MVDr. Ľubica Horňáková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
40. doc. Mgr. Jaromír Krško PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 2 hodnotenia
41. prof. Ing. Juraj Vaculík PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 hodnotenia
42. MVDr. Alena Nagyová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
43. Ing. Jozef Palkovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
44. Ing. Petra Szaryszová PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
45. Mgr. Lucia Berdisová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 hodnotenia
46. PaedDr. Ľubomír Rendár PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 hodnotenia
47. Ing. Martina Džubáková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
48. Ing. Michaela Bačíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
49. RNDr. Tatiana Hrušková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
50. MVDr. Marian Hluchý PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
51. MUDr. Aneta Kubranská Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
52. doc. RNDr. Alexander Hudák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
53. Mgr. TOMÁŠ SOVINEC PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
54. Ing. MIROSLAVA LOYDLOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
55. doc. Ing. Radovan Madleňák PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 hodnotenia
56. Ing. Marek Bajtala PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
57. MVDr. Martina Karasová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
58. prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
59. Ing. Anna Sobeková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
60. doc. Mgr. Peter Štarchoň PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
61. PaedDr. Dorota Smetanová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
62. doc. Ing. Klára Hennyeyová CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
63. Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 hodnotenie
64. Ing. LÝDIA STANKOVIČ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
65. MVDr. Lukáš Bujňák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
66. Ing. Marek Živčák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
67. prof. MVDr. Viera Cigánková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
68. doc. RNDr. Dušan Brozman PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
69. doc. Ing. Ľubica Baričičová PhD. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
70. MVDr. Renáta Szabóová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
71. prof. Ing. Marko Halo PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
72. Ing. Pavel Polák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
73. prof. MVDr. Valéria Letková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
74. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
75. SL.Lic. Andrej Krivda PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 hodnotenie
76. PhDr. Marcel Olšiak PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
77. docent Mgr Martin Kasarda Dr Paneurópska vysoká škola 5 / 1 hodnotenie
78. Ing. Elena Kondrlová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
79. PharmDr. Monika Fedorová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
80. Ing. ZUZANA NEUPAUEROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
81. prof. MVDr. Jozef Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
82. doc. MVDr. Peter Lazár PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
83. MVDr. Katarína Holovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
84. doc. MVDr. Peter Popelka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
85. Ing. Ľudmila NovákováMarcinčínová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
86. doc. PharmDr. Zdenko Pirník PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
87. Ing. Tomáš Pavlik PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
88. JUDr. Elena Júdová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 1 hodnotenie
89. MVDr. Boris Vojtek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
90. prof. Ing. Ján Závadský PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 hodnotenie
91. MVDr. Tomáš Mihok PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
92. MVDr. Jana Maľová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
93. Ing. Jaroslav Matej PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
94. MVDr. Slávka Flešárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
95. Ing. Peter Kolarovszki PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
96. Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
97. Mgr. Marek Tobolka PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
98. Ing. Beáta Stajančová Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
99. RNDr. Imrich Strapáč CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
100. doc. Ing. Rajmund Mirdala PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
101. doc. PhDr. Helena Čertíková Vysoká škola múzických umení v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
102. Ing. Jaroslav Kultan PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
103. Ing. Ján Koščo PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
104. prof. MVDr. Ján Danko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
105. MVDr. Tomáš Lipták Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
106. Ing. Jakub Fuska PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
107. Ing. PETER DRÁBIK PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
108. PhDr. Ján Višňovský PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 hodnotenie
109. prof. MVDr. Pavol Mudroň PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
110. Ing. Martin Grančay PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
111. MVDr. Lenka Krešáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
112. doc. PhDr. HELENA ŠAJGALÍKOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
113. doc. Ing. Iveta Kremeňová PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
114. Ing. Martin Kováč PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
115. doc. MUDr. Alena Furdová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
116. prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
117. doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
118. Ing. Silvia Barátová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
119. RNDr. Martin Takáč PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
120. RNDr. Vladimír Guldan Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
121. MVDr. Peter Váczi PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
122. Ing. Alexander Bilčík PhD. Vysoká škola DTI 5 / 1 hodnotenie
123. doc. Ing. Iveta Vasková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
124. doc. PaedDr. Lilla Koreňová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
125. Mgr. Ján Jakubej PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
126. MVDr. Ján Kachnič PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
127. RNDr. Marcela Valko-Rokytovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
128. RNDr. Valéria Verebová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
129. MVDr. Silvia Ondrašovičová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
130. doc. Ing. Róbert Huňady PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
131. MVDr. Ján Čurlík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
132. Ing. Ladislav Bakay PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
133. Ing. Mária Gamcová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
134. Mgr. Miroslav Lysý PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
135. MVDr. Katarína Kuzyšinová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
136. doc. PaedDr. Slávka Kopčáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
137. KATARÍNA ČEMICKÁ CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
138. MVDr. Ľubor Bindas PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
139. Ing. Jana Hlaváčiková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
140. RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
141. PhD. Janka Hašanová JUDr. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
142. ThDr. Pa Monika Slodičková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
143. RNDr. Alžbeta Benedikovičová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 hodnotenie
144. doc. MVDr. Oskar Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
145. prof. MVDr. Peter Reichel CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
146. doc. MVDr. Pavel Naď PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
147. doc. Ing. Andrej Miklošík PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.99 / 91 hodnotení
148. PharmDr. Martin Višňanský PhD., MBA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.98 / 46 hodnotení
149. PaedDr. Lenka Rovňanová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4.95 / 41 hodnotení
150. PaedDr. Lucia Šepeľáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 4.89 / 108 hodnotení
151. Ing. Robert Klír PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.86 / 28 hodnotení
152. doc. Ing. Katarína Teplická PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.85 / 138 hodnotení
153. Ing. Mgr. PETER SCHMIDT PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.8 / 5 hodnotení
154. Ing. PAULÍNA KRNÁČOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.78 / 9 hodnotení
155. Ing. Juraj Fabuš PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.78 / 9 hodnotení
156. Ing. Ladislav Takáč PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.78 / 316 hodnotení
157. MVDr. František Zigo PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 21 hodnotení
158. Ing. Gabriel Bugár PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
159. MVDr. Miloš Halán PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
160. MVDr. Mária Figurová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
161. MVDr. Martin Tomko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
162. prof. MVDr. Alexandra Trbolová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
163. Mgr. Martin Brestovanský PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.55 / 11 hodnotení
164. Mgr. Zuzana Škvarková PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.5 / 10 hodnotení
165. Ing. Daniel Papán PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.5 / 2 hodnotenia
166. prof. PhDr. Erich Mistrík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.5 / 2 hodnotenia
167. Ing. Peter Feciľak PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.5 / 2 hodnotenia
168. PhDr. Vladimír Burčík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.42 / 115 hodnotení
169. RNDr. Marcel Uhrin PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 / 3 hodnotenia
170. doc. MVDr. Daniela Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 3 hodnotenia
171. MVDr. Ján Bílek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 2 hodnotenia
172. MVDr. Mária Kuricová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
173. prof. MVDr. Mária Goldová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
174. MVDr. Alexander Pavľak Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
175. prof. PhDr. Jana Sokolová CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 / 1 hodnotenie
176. prof. Ing. Ľudmila Nagyová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 / 1 hodnotenie
177. doc. MVDr. Anna Ondrejková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
178. JUDr. Lýdia Zemandlová CSc. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 / 1 hodnotenie
179. doc. RNDr. Jana Staničová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
180. Ing. Demo Demovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3.9 / 39 hodnotení
181. RNDr. Ladislav Ševčovič PhD. Technická univerzita v Košiciach 3.5 / 2 hodnotenia
182. Mgr. Svetlana Kapalková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 3 / 2 hodnotenia
183. doc. RNDr. Ľubomír Marko PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 / 1 hodnotenie
184. prof. MVDr. Ján Dianovský PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 hodnotenie
185. prof. MVDr. Jaroslav Hajurka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 hodnotenie
186. doc. MVDr. Eva Čonková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.5 / 2 hodnotenia
187. Ing. Jaroslav Petráš PhD. Technická univerzita v Košiciach 2.25 / 4 hodnotenia
188. doc. MVDr. Igor Capík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
189. MVDr. Peter Major PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
190. RNDr. Mária Kolesárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
191. prof. MVDr. Valent Ledecký CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
192. MVDr. Igor Šulla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
193. MVDr. Martin Boldižár Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
194. prof. MUDr. Jozef Lohnert CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1.5 / 2 hodnotenia
195. doc. MVDr. Jana Kottferová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1.5 / 2 hodnotenia
196. Ing. Jozef Kremeň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 2 hodnotenia
197. doc. PaedDr. Valerian Franc CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
198. RNDr. Igor Brilla PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 / 1 hodnotenie
199. Ing. Pavol Bajusz Technická univerzita v Košiciach 1 / 1 hodnotenie
200. Mgr. Marcela Adamcová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
201. Ing. Jana Jacková PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
202. doc. MVDr. Milan Vasiľ CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 hodnotenie