Hodnotenie učiteľov

Pre skvalitnenie a zlepšenie postupov výučby, sme pre Vás pripravili nástroj na hodnotenie učiteľov.

Služba Vám poskytne priamu spätnú väzbu od študentov. Na tejto stránke Vás študenti môžu ohodnotiť, použitím hviezdičiek, (napr. 5 hviezdičiek symbolizuje známku A), alebo slovne.

Služba je samozrejme dobrovoľná, avšak jej využívanie Vám lepšie pomôže porozumieť konkrétnym problémom študentov.

Vzťah učiteľ - študent je založený najmä na spätnej väzbe, ktorú Vy, ako učiteľ, od študenta môžete takýmto spôsobom dostať. Chceli by ste vedieť, aký názor majú študenti na Vaše hodiny, skúšky, či konzultácie? Vyskúšajte si nástroj hodnotenia.

Pre lepšie porozumenie tejto novinke si môžete pozrieť a vyskúšať ukážku hodnotenia nášho fiktívneho učiteľa s menom a priezviskom Demo Demovič: http://www.portalvs.sk/demo-demovic.

Ak sa Vám služba zapáčila a chcete ju vyskúšať, stačí požiadať o hodnotenie pre seba, ako pedagóga vo formulári nižšie.

Na dvere Vašej kancelárie si môžete zavesiť QR kód, pred ktorý študent priloží telefón, ktorý zosníma kód a pripojí sa na hodnotenie. Samozrejme, je možné hodnotenie aj prostredníctvom www stránok www.portalvs.sk po úspešnej aktivácii hodnotenia.

Študenti sa do systému musia prihlasovať pomocou niektorej zo sociálnych sietí, ale ich meno môže ostať v anonymite.

Hodnotenie môže zlepšiť kvalitu Vašich hodín a prístup k študentom, keď budete vidieť, podľa hodnotení, čo by na Vašej hodine uvítali a čo by ste naopak, mohli zmeniť.

Službu hodnotenia si doteraz aktivovalo 843 učiteľov.

Vyhľadanie učiteľa

Zadajte Vaše priezvisko. Pre spresnenie vyhľadávania môžete zadať aj vysokú školu, prípadne aj fakultu na ktorej pôsobíte.

 

TOP hodnotenia

Meno Škola Hodnotenie
1. Mgr. Štefánia Megyesi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 22 hodnotení
2. doc. Mgr. Anna Lašáková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 14 hodnotení
3. doc. MVDr. Zuzana Kostecká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 7 hodnotení
4. PhDr. Dana Buntová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 7 hodnotení
5. Ing. Peter Palúch PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 6 hodnotení
6. Ing. JOZEF ORGONÁŠ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 hodnotení
7. prof. Ing. VANDA LIESKOVSKÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 hodnotení
8. Ing. František Kreps PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 4 hodnotenia
9. MVDr. Tomáš Csank PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 hodnotenia
10. PhDr. Tomáš Habánik PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 4 hodnotenia
11. doc. Ing. Pavel Segeč PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 3 hodnotenia
12. Ing. MÁRIA HASPROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
13. doc. MVDr. Alica Kočišová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
14. doc. MVDr. Peter Korim PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
15. prof. Ing. Štefan Schmidt PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
16. RNDr. Valéria Verebová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
17. doc. RNDr. Alexander Hudák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
18. MVDr. Jaroslav Novotný PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
19. doc. PaedDr. Lilla Koreňová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
20. Bc. Lenka Molnárová Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
21. Ing. Vladimír Cviklovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 3 hodnotenia
22. Mgr. Martin Kuruc PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
23. MVDr. Jana Koščová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
24. MVDr. Viera Almášiová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
25. Mgr. Lucia Berdisová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 hodnotenia
26. MVDr. Ľubica Horňáková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
27. Ing. Marcela Taušová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
28. PaedDr. Ľubomír Rendár PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 hodnotenia
29. Ing. Juraj Vagner PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
30. prof. Ing. Michal Cehlár PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
31. RNDr. Ľubomír Kubík PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
32. RNDr. Tatiana Hrušková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
33. RNDr. Darina Tóthová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
34. MVDr. Marián Prokeš PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
35. doc. Ing. Michal Šoltés PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
36. doc. Mgr. Jaromír Krško PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 2 hodnotenia
37. doc. Ing. Radovan Madleňák PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 hodnotenia
38. MUDr. Aneta Kubranská Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
39. MVDr. Vladimír Petrilla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
40. Ing. Pavol Otepka PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
41. MVDr. Dagmar Mudroňová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
42. RNDr. Imrich Strapáč CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
43. doc. Ing. Radovan Hudák PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
44. MVDr. Alena Nagyová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
45. Mgr. TOMÁŠ SOVINEC PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
46. prof. Ing. Milan Majerník PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
47. MVDr. Rudolf Hromada PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
48. MVDr. Jana Pažáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
49. MVDr. Marian Hluchý PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
50. prof. Ing. Juraj Vaculík PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 hodnotenia
51. Ing. Jozef Palkovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
52. Ing. Martina Džubáková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
53. Ing. MIROSLAVA LOYDLOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
54. PharmDr. Veronika Tkáčová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
55. Ing. RENÁTA STANLEY PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
56. Ing. Michaela Bačíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
57. Ing. Petra Szaryszová PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
58. prof. MVDr. Viera Cigánková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
59. doc. Ing. Róbert Huňady PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
60. prof. MVDr. Pavol Mudroň PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
61. prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
62. Ing. Beáta Stajančová Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
63. doc. Ing. Iveta Kremeňová PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
64. doc. MVDr. Peter Lazár PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
65. doc. Ing. Rajmund Mirdala PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
66. doc. MVDr. Oskar Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
67. prof. MVDr. Peter Reichel CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
68. doc. Ing. Klára Hennyeyová CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
69. Ing. PETER DRÁBIK PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
70. MVDr. Silvia Ondrašovičová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
71. Ing. Jakub Fuska PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
72. Mgr. Marek Tobolka PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
73. doc. MUDr. Alena Furdová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
74. MVDr. Jana Maľová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
75. MVDr. Katarína Holovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
76. Ing. Ján Koščo PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
77. Ing. Alexander Bilčík PhD. Vysoká škola DTI 5 / 1 hodnotenie
78. PhDr. Ján Višňovský PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 hodnotenie
79. MVDr. Renáta Szabóová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
80. RNDr. Alžbeta Benedikovičová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 hodnotenie
81. PhDr. Dana Brázdilová PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
82. prof. MVDr. Valéria Letková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
83. MVDr. Martina Karasová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
84. docent Mgr Martin Kasarda Dr Paneurópska vysoká škola 5 / 1 hodnotenie
85. PhD. Janka Hašanová JUDr. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
86. Ing. Elena Kondrlová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
87. MVDr. Tomáš Lipták Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
88. KATARÍNA ČEMICKÁ CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
89. Ing. Marek Bajtala PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
90. RNDr. Martin Takáč PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
91. Ing. Mária Gamcová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
92. Mgr. Miroslav Lysý PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
93. MVDr. Lenka Krešáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
94. RNDr. Marcela Valko-Rokytovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
95. Ing. ZUZANA NEUPAUEROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
96. SL.Lic. Andrej Krivda PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 hodnotenie
97. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
98. doc. PhDr. Helena Čertíková Vysoká škola múzických umení v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
99. Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 hodnotenie
100. RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
101. Ing. Tomáš Pavlik PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
102. doc. MVDr. Pavel Naď PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
103. doc. Mgr. Peter Štarchoň PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
104. PharmDr. Monika Fedorová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
105. Ing. Martin Grančay PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
106. Mgr. Ján Jakubej PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
107. MVDr. Slávka Flešárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
108. Ing. Anna Sobeková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
109. Ing. Ladislav Bakay PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
110. prof. Ing. Marko Halo PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
111. Ing. LÝDIA STANKOVIČ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
112. MVDr. Ján Kachnič PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
113. Ing. Jaroslav Matej PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
114. doc. MVDr. Peter Popelka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
115. PhDr. Marcel Olšiak PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
116. Ing. Jaroslav Kultan PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
117. doc. PhDr. HELENA ŠAJGALÍKOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
118. Ing. Ján Derco PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
119. doc. Ing. Ľubica Baričičová PhD. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
120. MVDr. Ľubor Bindas PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
121. MVDr. Katarína Kuzyšinová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
122. Ing. Jana Hlaváčiková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
123. doc. PaedDr. Slávka Kopčáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
124. Ing. Peter Kolarovszki PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
125. Ing. Pavel Polák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
126. Ing. Martin Kováč PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
127. prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
128. doc. RNDr. Dušan Brozman PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
129. MVDr. Lukáš Bujňák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
130. Ing. Silvia Barátová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
131. PaedDr. Dorota Smetanová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
132. MVDr. Peter Váczi PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
133. doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
134. MVDr. Tomáš Mihok PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
135. JUDr. Elena Júdová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 1 hodnotenie
136. prof. Ing. Ján Závadský PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 hodnotenie
137. Ing. Marek Živčák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
138. doc. PharmDr. Zdenko Pirník PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
139. prof. JUDr. Margita Prokeinová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
140. prof. MVDr. Jozef Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
141. MVDr. Boris Vojtek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
142. Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
143. RNDr. Vladimír Guldan Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
144. ThDr. Pa Monika Slodičková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
145. Ing. Ľudmila NovákováMarcinčínová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
146. doc. Ing. Iveta Vasková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
147. doc. JUDr. Miloš Deset PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 hodnotenie
148. MVDr. Ján Čurlík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
149. prof. MVDr. Ján Danko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
150. doc. Ing. Andrej Miklošík PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.99 / 91 hodnotení
151. PharmDr. Martin Višňanský PhD., MBA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.98 / 46 hodnotení
152. PaedDr. Lenka Rovňanová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4.95 / 41 hodnotení
153. Ing. Attila Tóth PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4.9 / 31 hodnotení
154. PaedDr. Lucia Šepeľáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 4.89 / 111 hodnotení
155. doc. Ing. Katarína Teplická PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.86 / 155 hodnotení
156. Ing. Robert Klír PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.86 / 28 hodnotení
157. Ing. Mgr. PETER SCHMIDT PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.8 / 5 hodnotení
158. Ing. Ladislav Takáč PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.78 / 334 hodnotení
159. Ing. PAULÍNA KRNÁČOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.78 / 9 hodnotení
160. Ing. Juraj Fabuš PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.78 / 9 hodnotení
161. MVDr. Martin Tomko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.75 / 4 hodnotenia
162. MVDr. František Zigo PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 21 hodnotení
163. MVDr. Jana Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 6 hodnotení
164. MVDr. Miloš Halán PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
165. Ing. Peter Feciľak PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
166. Ing. Gabriel Bugár PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
167. MVDr. Mária Figurová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
168. prof. MVDr. Alexandra Trbolová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
169. Mgr. Martin Brestovanský PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.55 / 11 hodnotení
170. Mgr. Zuzana Škvarková PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.5 / 10 hodnotení
171. prof. PhDr. Erich Mistrík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.5 / 2 hodnotenia
172. Ing. Daniel Papán PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.5 / 2 hodnotenia
173. doc. RNDr. Jana Staničová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.5 / 2 hodnotenia
174. PhDr. Vladimír Burčík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.43 / 117 hodnotení
175. doc. MVDr. Daniela Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 3 hodnotenia
176. RNDr. Marcel Uhrin PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 / 3 hodnotenia
177. MVDr. Ján Bílek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 2 hodnotenia
178. MVDr. Alexander Pavľak Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
179. prof. PhDr. Jana Sokolová CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 / 1 hodnotenie
180. prof. Ing. Ľudmila Nagyová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 / 1 hodnotenie
181. doc. MVDr. Anna Ondrejková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
182. prof. MVDr. Mária Goldová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
183. JUDr. Lýdia Zemandlová CSc. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 / 1 hodnotenie
184. MVDr. Mária Kuricová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
185. Ing. Demo Demovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3.9 / 39 hodnotení
186. RNDr. Ladislav Ševčovič PhD. Technická univerzita v Košiciach 3.5 / 2 hodnotenia
187. prof. MUDr. Jozef Lohnert CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3.25 / 4 hodnotenia
188. Mgr. Svetlana Kapalková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 3 / 2 hodnotenia
189. prof. MVDr. Ján Dianovský PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 hodnotenie
190. prof. MVDr. Jaroslav Hajurka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 hodnotenie
191. doc. RNDr. Ľubomír Marko PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 / 1 hodnotenie
192. doc. MVDr. Eva Čonková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.5 / 2 hodnotenia
193. Ing. Jaroslav Petráš PhD. Technická univerzita v Košiciach 2.25 / 4 hodnotenia
194. doc. MVDr. Igor Capík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
195. MVDr. Igor Šulla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
196. RNDr. Mária Kolesárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
197. MVDr. Martin Boldižár Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
198. prof. MVDr. Valent Ledecký CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
199. MVDr. Peter Major PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
200. doc. MVDr. Jana Kottferová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1.5 / 2 hodnotenia
201. Ing. Jozef Kremeň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 2 hodnotenia
202. doc. MVDr. Milan Vasiľ CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 hodnotenie
203. doc. PaedDr. Valerian Franc CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
204. PharmDr. Natália Antoliková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 hodnotenie
205. Ing. Pavol Bajusz Technická univerzita v Košiciach 1 / 1 hodnotenie
206. Ing. Jana Jacková PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
207. Mgr. Marcela Adamcová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
208. prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
209. RNDr. Igor Brilla PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 / 1 hodnotenie