University

St. Elizabeth University of Healt and Social sciences

University logo

University profile

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., skratka VŠZaSP, je slovenská súkromná vysoká škola so sídlom v Bratislave, ktorá bola oficiálne založená uznesením vlády SR č. 891/2003 z 24. septembra 2003. Jej zakladateľom je Vladimír Krčméry, ktorý je aj jej rektorom. Škola sa hlási k tradícii kresťanského humanizmu a kresťanskej etiky.

Teší nás Váš záujem o štúdium na našej VŠ.

V prípade otázok a nejasností neváhajte a kontaktujte  ŠTUDIJNÉ ODDELENIE.

 

Study places

Seat of the university

Palackého č. 1, P.O. Box 104, 810 00, Bratislava

0911 565 137

 

Detašované pracovisko Příbram

Jiráskovy sady 240, 261 01, Příbram, Czech Republic

+420 775 102 980 - Ing. Kateřina Tymešová, asistentka@vszsp.cz

 

Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava

Kósu Schoppera 22, 048 01, Rožňava

0911 667144

 

Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske

Námestie SNP 200/14, 958 01, Partizánske

0911 998 144 - Ing. Marcela Kamzíková

 

Detašované pracovisko, Dunajská Streda

P. O. Box 58, 930 05, Gabčíkovo

0911 015 805 - Mgr. et. Bc. Erik Javorský, javorsky@unids.sk

 

Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves

Zimná 48, 05201, Spišská Nová Ves

0911 104 940 - PhDr. Miroslav Semeš, PhD.

 

Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove

Jilemnického 1/A, 080 01, Prešov

0911 860 458 - prof. Hanobík

 

Ústav Bl. Metoda D. Trčku (Michalovce)

Partizánska 23, 071 01, Michalovce

0911 279 948 - Mgr. Gabriela Šamudovská

 

Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina

Na stanicu 657/24, 010 09, Žilina

0911 307 757, 041 / 763 5283

 

Ústav Košice Bl. Z. Mallu

Požiarnicka 1, 040 01, Košice

0911 279 931 - Mgr. Žofia Kollárová

 

Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií

Roháčová 66, 130 00, Praha 3, Česká republika

+420 777 759 659 - Bc. Tomáš Netřeba

 

Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica

Tatranská 10, 974 11, Banská Bystrica

0911 828 275 - Ing. Denisa Ivaničová

 

Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko

Jugoslovenske narodne armije 45, 21470, Bački Petrovac, Serbia

 

Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany

Nám. J. Murgaša 3, 921 01, Piešťany

0914 208 598 - PhDr. Lucia Janechová

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Newsletter