Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 8

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. degree , D, Anglický
denná 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. degree , D, Slovenský
denná 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. degree , E, Slovenský
externá 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. degree , D, Anglický
denná 01.05.2021 - 31.08.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. degree , D, Slovenský
denná 01.05.2021 - 16.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. degree , D, Slovenský
denná 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. degree , E, Slovenský
externá 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podniku
2. degree , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 30.09.2021