Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 27

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Didaktika dejepisu
3. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 15.06.2021 08.07.2020 - 08.07.2020
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Didaktika dejepisu
3. degree , E, Maďarský, Slovenský
externá 01.04.2021 - 15.06.2021 08.07.2020 - 08.07.2020
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Pedagogika a vychovávateľstvo
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021 14.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021 14.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , E, Maďarský, Slovenský
externá 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021 14.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021 14.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021 14.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021 14.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021 14.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021 14.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
2. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021 14.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021 14.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Nemecký, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021 14.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Maďarský, Nemecký, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , E, Maďarský, Slovenský
externá 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021 14.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021