Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 7

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Fyzioterapia
2. degree , D, Slovenský
denná do 28.02.2020
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 28.02.2020
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá do 28.02.2020
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 28.02.2020
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá do 28.02.2020
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 28.02.2020
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá do 28.02.2020