Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 23

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyzioterapia
1. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyzioterapia
1. degree , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyzioterapia
2. degree , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Ošetrovateľstvo
1. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Ošetrovateľstvo
2. degree , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Pôrodná asistencia
1. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Rádiologická technika
1. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Rádiologická technika
1. degree , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Urgentná zdravotná starostlivosť
1. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Urgentná zdravotná starostlivosť
1. degree , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
1. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
1. degree , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. degree , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Fyzioterapia
1. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Fyzioterapia
1. degree , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Fyzioterapia
2. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Ošetrovateľstvo
1. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Urgentná zdravotná starostlivosť
1. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica Urgentná zdravotná starostlivosť
1. degree , E, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 28.02.2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
do 28.02.2019