Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 55

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Taliansky
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021