Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 25

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 20.04.2022 10.05.2022 - 10.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - filozofia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 20.04.2022 10.05.2022 - 10.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - história
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 20.04.2022 10.05.2022 - 10.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. degree , D, Slovenský
denná do 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. degree , D, Slovenský
denná do 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
1. degree , D, Slovenský
denná do 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
2. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Philosophy
1. degree , D, Anglický
denná do 20.04.2022 31.05.2022 - 31.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Philosophy
2. degree , D, Anglický
denná do 06.08.2021 18.08.2021 - 18.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021 26.08.2021 - 26.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , E, Slovenský
externá do 06.08.2021 26.08.2021 - 26.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 20.04.2022 12.05.2022 - 12.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký
denná do 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Nemecký
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 20.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
2. degree , D, Slovenský
denná do 06.08.2021