Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 21

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
2. degree , D, Slovenský
denná 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
2. degree , E, Slovenský
externá 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
3. degree , D, Slovenský
denná 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
3. degree , E, Slovenský
externá 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Manažment a ekonómia verejnej správy
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Manažment a ekonómia verejnej správy
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Manažment a ekonómia verejnej správy
2. degree , D, Slovenský
denná 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálna politika
3. degree , D, Slovenský
denná 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálna politika
3. degree , E, Slovenský
externá 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálne služby a poradenstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálne služby a poradenstvo
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálne služby a poradenstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálne služby a poradenstvo
2. degree , E, Slovenský
externá 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná politika a verejná správa
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
2. degree , E, Slovenský
externá 13.10.2020 - 15.06.2021