Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 26

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná chémia
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná chémia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. degree , E, Anglický
externá 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Chémia
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Chémia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Inžinierstvo životného prostredia
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Inžinierstvo životného prostredia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Molekulárna biológia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Molekulárna biológia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Ochrana a obnova životného prostredia
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Ochrana a obnova životného prostredia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021