Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 45

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2021 - 15.06.2022 16.06.2022 - 30.06.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.10.2021 - 15.06.2022 16.06.2022 - 30.06.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
1. degree , D, Anglický
denná 16.11.2021 - 10.05.2022 11.05.2022 - 30.05.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 15.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
1. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 10.05.2022 11.05.2022 - 30.05.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2021 - 30.04.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 15.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná chémia
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná chémia
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2021 - 30.04.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná chémia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 15.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná chémia
2. degree , D, Anglický
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná chémia
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
1. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 10.05.2022 11.05.2022 - 30.05.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 15.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 15.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
1. degree , E, Slovenský
externá 16.11.2021 - 10.05.2022 11.05.2022 - 30.05.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 15.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2021 - 30.04.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
1. degree , D, Anglický
denná 16.11.2021 - 10.05.2022 11.05.2022 - 30.05.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
1. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 10.05.2022 11.05.2022 - 30.05.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 15.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
2. degree , D, Anglický
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2021 - 30.04.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 15.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. degree , D, Anglický
denná 01.10.2021 - 15.06.2022 16.06.2022 - 30.06.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 15.06.2022 16.06.2022 - 30.06.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. degree , E, Anglický
externá 01.10.2021 - 15.06.2022 16.06.2022 - 30.06.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 15.06.2022 16.06.2022 - 30.06.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Chémia
1. degree , D, Anglický
denná 16.11.2021 - 10.05.2022 11.05.2022 - 30.05.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Chémia
1. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 10.05.2022 11.05.2022 - 30.05.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Chémia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 15.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Chémia
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2021 - 30.04.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Inžinierstvo životného prostredia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 15.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Inžinierstvo životného prostredia
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Inžinierstvo životného prostredia
2. degree , D, Anglický
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Inžinierstvo životného prostredia
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2021 - 30.04.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Molekulárna biológia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2021 - 15.06.2022 16.06.2022 - 30.06.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Molekulárna biológia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.10.2021 - 15.06.2022 16.06.2022 - 30.06.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Ochrana a obnova životného prostredia
1. degree , D, Anglický
denná 16.11.2021 - 10.05.2022 11.05.2022 - 30.05.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Ochrana a obnova životného prostredia
1. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 10.05.2022 11.05.2022 - 30.05.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Ochrana a obnova životného prostredia
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2021 - 30.04.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Ochrana a obnova životného prostredia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 15.08.2022