Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 20

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Aplikované mediálne štúdiá
1. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 22.04.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Aplikované mediálne štúdiá
2. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 31.05.2022 01.08.2022 - 31.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
1. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 22.04.2022 07.06.2022 - 07.06.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
1. degree , E, Slovenský
externá 16.11.2021 - 22.04.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
2. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 31.05.2022 01.08.2022 - 31.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
2. degree , E, Slovenský
externá 16.11.2021 - 31.05.2022 01.08.2022 - 31.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
3. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 08.07.2022 01.08.2022 - 31.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
3. degree , E, Slovenský
externá 16.11.2021 - 08.07.2022 01.08.2022 - 31.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
1. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 22.04.2022 07.06.2022 - 07.06.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
1. degree , E, Slovenský
externá 16.11.2021 - 22.04.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
2. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 31.05.2022 01.08.2022 - 31.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
2. degree , E, Slovenský
externá 16.11.2021 - 31.05.2022 01.08.2022 - 31.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
3. degree , E, Slovenský
externá 16.11.2021 - 08.07.2022 01.08.2022 - 31.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
1. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 22.04.2022 06.06.2022 - 10.06.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
1. degree , E, Slovenský
externá 16.11.2021 - 22.04.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
2. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 31.05.2022 01.08.2022 - 31.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
2. degree , E, Slovenský
externá 16.11.2021 - 31.05.2022 01.08.2022 - 31.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
3. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 08.07.2022 01.08.2022 - 31.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
3. degree , E, Slovenský
externá 16.11.2021 - 08.07.2022 01.08.2022 - 31.08.2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Vzťahy s médiami
1. degree , D, Slovenský
denná 16.11.2021 - 22.04.2022 23.04.2022 - 31.08.2022