Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 9

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. degree , D, Slovenský
denná 29.11.2021 - 30.04.2022 20.06.2022 - 24.06.2022
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. degree , E, Slovenský
externá 29.11.2021 - 30.04.2022 20.06.2022 - 24.06.2022
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. degree , D, Slovenský
denná 29.11.2021 - 30.04.2022 20.06.2022 - 24.06.2022
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 29.11.2021 - 30.04.2022 20.06.2022 - 24.06.2022
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá 29.11.2021 - 30.04.2022 20.06.2022 - 24.06.2022
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 29.11.2021 - 30.04.2022 20.06.2022 - 24.06.2022
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 29.11.2021 - 30.04.2022 20.06.2022 - 24.06.2022
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 29.11.2021 - 30.04.2022 20.06.2022 - 24.06.2022
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá 29.11.2021 - 30.04.2022 20.06.2022 - 24.06.2022