Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 12

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Mechanizmy špeciálnej techniky
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Mechanizmy špeciálnej techniky
1. degree , E, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Servis a opravy automobilov
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Servis a opravy automobilov
1. degree , E, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. degree , D, Slovenský
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. degree , E, Slovenský
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
1. degree , E, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
2. degree , E, Slovenský
01.10.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 30.06.2020
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. degree , E, Slovenský
01.10.2019 - 30.06.2020