Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 8

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.11.2021 01.02.2022 - 11.02.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 14.06.2021 - 16.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.11.2021 01.02.2022 - 11.02.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 14.06.2021 - 16.06.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2021