Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 12

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. degree , D, Slovenský, Český
denná do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. degree , E, Slovenský, Český
externá do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. degree , D, Slovenský, Český
denná do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. degree , E, Slovenský, Český
externá do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. degree , D, Slovenský, Český
denná do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. degree , E, Slovenský, Český
externá do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Športová edukológia
3. degree , D, Slovenský, Český
denná do 10.07.2020 20.08.2020 - 28.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Športová edukológia
3. degree , E, Slovenský, Český
externá do 10.07.2020 20.08.2020 - 28.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
1. degree , D, Slovenský, Český
denná do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
2. degree , D, Slovenský, Český
denná do 30.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020