Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 14

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.06.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.06.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.06.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.06.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.07.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.07.2021