Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 16

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo techniky v kombinácii
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022