Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 11

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Animácia voľnočasových aktivít
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Animácia voľnočasových aktivít
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 12.06.2020 - 16.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Probačná a mediačná práca
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Probačná a mediačná práca
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2020